Design by XH
Kế hoạch kiểm tra cuối kỳ 1 năm học 2021-2022
Thứ sáu, 31 Tháng 12 2021 08:11

Căn cứ kế hoạch năm học 2021-2022 của trường Quốc Học Quy Nhơn;

Căn cứ Công văn số 2055/SGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2021 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định về việc tổ chức kiểm tra, đánh giá học sinh Trung học từ năm học 2021-2022;

Căn cứ Công văn số 2673/SGDĐT-GDTrH ngày 16/12/2021 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định về việc hướng dẫn tổ chức kiểm tra, đánh giá cuối học kỳ 1 năm học 2021-2022;

Trường Quốc Học Quy Nhơn thông báo kế hoạch kiểm tra cuối học kỳ 1 năm học 2021-2022 như sau:

1. Các môn giáo viên bộ môn tự kiểm tra: Thể dục, GDQP, Tin học, Công nghệ.

- Thời gian tổ chức: Từ 27/12/2021 --> 08/01/2022).

- Nội dung kiểm tra: Chương trình học kỳ 1, nếu thiếu tiết thì giáo viên bộ môn bố trí thời gian dạy bù (kể cả dạy học trực tuyến) trước khi tổ chức kiểm tra.

2. Các môn kiểm tra chung: 9 môn còn lại.

- Thời gian tổ chức: Từ 10/01/2022 --> 14/01/2022

(Xem lịch kiểm tra cụ thể kèm theo)

- Thời gian làm bài:

+ Ngữ văn, Toán:  90 phút.

+ Các môn còn lại:  45 phút.

- Nội dung kiểm tra: Chương trình học kỳ 1, nếu thiếu tiết thì giáo viên bộ môn bố trí thời gian dạy bù (kể cả dạy học trực tuyến) trước khi tổ chức kiểm tra.

2.1. Yêu cầu đối với đề kiểm tra:

- Đề kiểm tra xây dựng theo ma trận, bảng đặc tả đã được tập huấn ngày 25 và 26/01/2021 tại Công văn số 112/SGDĐT-GDTrH ngày 19/01/2021 của Sở GDĐT về việc tập huấn giáo viên về kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh.

- Đề kiểm tra căn cứ vào chuẩn kiến thức, kỹ năng, hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp THPT trong chương trình môn học, mức độ cần đạt của chương trình môn học, hoạt động giáo dục, mức độ phát triển năng lực của học sinh, mức độ hoàn thành nhiệm vụ học tập của học sinh theo chương trình môn học, hoạt động giáo dục.

- Mức độ yêu cầu của các câu hỏi trong đề kiểm tra như sau: Nhận biết chiếm tỉ lệ 40% tổng điểm đề kiểm tra; Thông hiểu chiếm tỉ lệ 30% tổng điểm đề kiểm tra; Vận dụng chiếm tỉ lệ 20% tổng điểm đề kiểm tra; Vận dụng cao chiếm tỉ lệ 10% tổng điểm đề kiểm tra.

- Nội dung đề kiểm tra phải bảo đảm tính khoa học, chính xác, chặt chẽ, thể hiện đúng mức độ yêu cầu về kiến thức và kỹ năng được xác định trong chương trình và sách giáo khoa của mỗi môn học. Lời văn, câu chữ rõ ràng, không sai sót.

- Từ ma trận, bảng đặc tả tổ đã thống nhất, giáo viên bộ môn cần nghiên cứu kỹ phân phối chương trình để ra đề cho phù hợp với cấu trúc đề, nội dung kiến thức và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, bảo mật.

- Đáp án, thang điểm phần tự luận phải chi tiết theo thang điểm 10. Đề và đáp án, thang điểm phải được đánh máy vi tính theo mẫu; nếu giáo viên bộ môn được phân công ra 2 đề thì dữ liệu của cả 2 đề chỉ lưu trên 1 file, lần lượt hết đề này đến đề khác. Dùng họ và tên đầy đủ của giáo viên để đặt tên file, ví dụ: nguyenvanA.doc.

2.2. Làm đề kiểm tra:

- Các tổ chuyên môn họp để thống nhất ma trận, bảng đặc tả đề đối với từng môn/khối. Tổ trưởng hoặc Tổ phó gửi ma trận, bảng đặc tả đề về địa chỉ email của thầy Nguyễn Văn Thật.

- Tổ trưởng, phó chuyên môn phân công mỗi khối 3 đề/ bài kiểm tra định kì. Riêng các môn Lịch sử, Địa lí, GDCD mỗi khối 2 đề/ bài kiểm tra định kì. Các đề kiểm tra phải đúng theo ma trận, bảng đặc tả đề đã thống nhất, có hướng dẫn chấm và biểu điểm chi tiết.

- Thầy Nguyễn Văn Thật, Hiệu trưởng sẽ chỉnh sửa và làm thành 02 đề. BGH sẽ bốc thăm chọn 01 đề chính thức và 01 đề dự bị. Sau đó, giao đề chính thức cho bộ phận in sao đề kiểm tra.

- Bộ phận in sao đề kiểm tra phải đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối và giao đề kiểm tra các môn cho thầy Nguyễn Đình Sim trước mỗi buổi kiểm tra.

Thời gian gửi dữ liệu: Trước 31/12/2021

Địa chỉ gửi dữ liệu: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. .

Lưu ý:

- Đối với những đề có phần trắc nghiệm thì phải đánh máy vi tính phần đề gốc theo quy định của chương trình McMix, trước khi gửi dữ liệu phải chạy chương trình để kiểm tra lại.

- Khi gửi dữ liệu, giáo viên phải dùng địa chỉ email của mình do nhà trường cung cấp và trực tiếp thao tác.

2.3. Coi kiểm tra:

Lãnh đạo Hội đồng:

+ Chủ tịch: Nguyễn Văn Thật, Hiệu trưởng.

+ Phó Chủ tịch: Nguyễn Đình Sim, Phó Hiệu trưởng.

+ Thư ký: Nguyễn Công Tín, Thư ký hội đồng.

Thầy Nguyễn Đình Sim phụ trách coi kiểm tra.

Thầy Nguyễn Công Tín phân công giáo viên coi kiểm tra.

Thời gian giáo viên có mặt tại phòng Hội đồng:

+ Buổi sáng: 6 giờ 45 phút

+ Buổi chiều: 12 giờ 45

Trường hợp đột xuất, giáo viên không thể coi kiểm tra theo lịch đã phân công thì báo cho thầy Nguyễn Đình Sim để điều người thay thế, không được tự ý đổi buổi hoặc nhờ người khác.

2.4. Làm phách:

Bộ phận làm phách: Lãnh đạo Hội đồng và các thầy Nguyễn Công Tín, Cao Quốc Bảo, Nguyễn Triển Vọng, Nguyễn Văn Phong, Phạm Công Bằng, Huỳnh Thanh Tuấn.

Thời gian làm việc: Cuối mỗi buổi kiểm tra.

2.5. Chấm bài:

Lãnh đạo phụ trách: Thầy Nguyễn Văn Thật.

Trước khi chấm bài, các giáo viên phải họp để thống nhất đáp án, thang điểm, lập biên bản theo mẫu và chấm chung số bài của 01 phòng. Nếu có sự thay đổi về đề và đáp án, giáo viên ra đề gặp thầy Nguyễn Văn Thật đề để điều chỉnh ngay sau khi họp.

Thầy Nguyễn Văn Thật phân công số bài kiểm tra cho mỗi giáo viên chấm và bàn giao danh sách cho thầy Nguyễn Đình Sim.

Giáo viên ký nhận bài kiểm tra tại phòng thầy Nguyễn Đình Sim để chấm.

Thời gian hoàn thành: 15/01/2022.

Giáo viên có con, em ruột học tại trường thì không được chấm bài khối đó.

* Lưu ý: Tổng điểm cho lẻ đến 0,1 theo nguyên tắc làm tròn tăng. Ví dụ: 6,25 --> 6,3.

2.6. Quy chế kiểm tra:

- Nếu học sinh đau ốm hoặc có những lý do đặc biệt không thể kiểm tra học kỳ theo lịch chung được thì phải gửi đơn xin phép cho thầy Nguyễn đình Sim trước buổi kiểm tra.

- Những trường hợp này nhà trường sẽ tổ chức kiểm tra bù (Thời gian tổ chức chậm nhất là sau 2 ngày tính từ ngày kiểm tra cuối cùng). Nếu vắng không phép thì bị điểm 0.

- Học sinh đến chậm quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh phát đề sẽ không được dự kiểm tra môn đó.

Học sinh vi phạm quy chế, xử lý theo quy định hiện hành.

Kết quả kiểm tra giữa kỳ sẽ được công bố trên trang Web của trường.

Lưu ý: Nếu học sinh dùng bút mực để tô các ô trắc nghiệm thì sẽ không được chấm điểm phần trắc nghiệm.

3. Xử lý vi tính:

3.1. Cập nhật dữ liệu:

- Trước buổi kiểm tra học kỳ đầu tiên, giáo viên bộ môn nhập các cột điểm còn lại vào VnEdu. Giáo viên chủ nhiệm nhập số ngày nghỉ của học sinh vào chương trình VnEdu.

- Giáo viên bộ môn kiểm tra lại số cột điểm theo quy định, bảng số cột điểm các môn học được niêm yết tại phòng Hội đồng.

- Giáo viên bộ môn thông báo tất cả các điểm thành phần cho học sinh biết để nếu có nhầm lẫn thì điều chỉnh kịp thời.

- Dữ liệu VnEdu sẽ khóa theo quy định đã thông báo.

3.2. Bộ phận vi tính xử lý điểm:

- Phụ trách chung: Nguyễn Văn Thật.

- Quản lý, kiểm tra: Nguyễn Văn Thật.

- Nhập điểm kiểm tra Học kỳ: Ngô Lê Ngọc Vi, Nguyễn Hoài Nam, Phạm Xuân Hiếu.

- Xử lý toàn bộ dữ liệu: Phạm Xuân Hiếu.

- Thời gian hoàn thành: Ngày 16/01/2022

4. Xếp loại hạnh kiểm:

- Trước buổi kiểm tra học kỳ đầu tiên, giáo viên môn GDCD gửi bản nhận xét cho giáo viên chủ nhiệm các lớp mình dạy.

- Giáo viên chủ nhiệm cần nghiên cứu kỹ các văn bản hướng dẫn và xem xét quá trình phấn đấu của học sinh để xếp loại hạnh kiểm chính xác và đúng quy định.

- Nếu có những học sinh xếp loại hạnh kiểm yếu hoặc trường hợp đặc biệt thì giáo viên chủ nhiệm cần trao đổi với thầy Nguyễn Đình Sim trước khi đưa ra Hội đồng giáo dục.

- Sau khi thông qua Hội đồng giáo dục, giáo viên chủ nhiệm nhập hạnh kiểm Học kỳ 1 vào chương trình VnEdu.

Yêu cầu cán bộ, giáo viên và nhân viên thực hiện nghiêm túc. Giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn có trách nhiệm phổ biến những nội dung liên quan cho học sinh. Trong quá trình thực hiện, nếu có gì vướng mắc cần phản ánh kịp thời với Lãnh đạo nhà trường biết để chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- Lãnh đạo HĐ;

- Tổ chuyên môn;

- GVCN các lớp;

- Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Văn Thật


TRƯỜNG QUỐC HỌC QUY NHƠN

LỊCH KIỂM TRA CHUNG

Học kỳ 1, năm học  2021-2022

I/. Khối 12 (kiểm tra buổi sáng)

Thứ, ngày

Buổi

Môn

Thời gian làm bài

Thứ 2

(10/01/2022)

Sáng

Ngữ văn

90 phút

Tiếng Anh

45 phút

GDCD

45 phút

Thứ 3

(11/01/2022)

Sáng

Toán

90 phút

Lịch sử

45 phút

Địa lí

45 phút

Thứ 5

(13/01/2022)

Sáng

Vật lí

45 phút

Hóa học

45 phút

Sinh học

45 phút

II/. Khối 11 (kiểm tra buổi chiều)

Thứ, ngày

Buổi

Môn

Thời gian làm bài

Thứ 3

(11/01/2022)

Chiều

Vật lí

45 phút

Hóa học

45 phút

Sinh học

45 phút

Thứ 4

(12/01/2022)

Chiều

Ngữ văn

90 phút

Tiếng Anh

45 phút

GDCD

45 phút

Thứ 5

(13/01/2022)

Chiều

Toán

90 phút

Lịch sử

45 phút

Địa lí

45 phút

III/. Khối 10 (kiểm tra buổi sáng và buổi chiều)

Thứ, ngày

Buổi

Môn

Thời gian làm bài

Thứ 2

(10/01/2022)

Chiều

Toán

90 phút

Lịch sử

45 phút

Địa lí

45 phút

Thứ 4

(12/01/2022)

Sáng

Vật lí

45 phút

Hóa học

45 phút

Sinh học

45 phút

Thứ 6

(14/01/2022)

Sáng

Ngữ văn

90 phút

Tiếng Anh

45 phút

GDCD

45 phút

Lưu ý:

- Thời gian học sinh có mặt tại phòng buổi sáng: 6 giờ 45.

- Thời gian học sinh có mặt tại phòng buổi chiều: 12 giờ 45.

- Phòng kiểm tra cho cả 3 khối: P 13 -> P36


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Truyền thống

"Yêu nước, hiếu học, kính thầy, mến bạn"

TRƯỜNG TÔIGet the Flash Player to see this player.

Hỗ trợ trực tuyến

admin@quochocquynhon.edu.vn

Liên kết website

CQ Đảng, Nhà nước
Các trường đại học
Thông tin đại chúng
Website khác

Số lượng truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay:401
mod_vvisit_counterHôm qua907
mod_vvisit_counterTuần này3635
mod_vvisit_counterTuần qua5166
mod_vvisit_counterTháng này14143
mod_vvisit_counterTháng trước17275
mod_vvisit_counterTất cả1421435

Đang truy cập 6
IP 44.192.47.87
,
Ngày