Design by XH
Kết quả khảo sát năng lực tiếng anh lớp 10 năm học 2016-2017
Thứ ba, 12 Tháng 7 2016 10:45

Họ Và Tên

Ngày sinh

SBD

Viết+ Nghe

Vấn đáp

XL

Hoàng Trương Mỹ An

21/12/2001

10001

7.25

7

Đạt

Nguyễn Hoài An

22/08/2001

10002

9.5

7

Đạt

Đỗ Phan Duy Anh

01/09/2001

10003

9.25

7

Đạt

Lê Hồng Anh

27/07/2001

10004

9.25

8

Đạt

Lê Vũ Diệp Anh

05/06/2001

10005

8.75

7

Đạt

Mai Kim Anh

05/11/2001

10006

8.75

6

Đạt

Nguyễn Hoàng Anh

03/04/2001

10007

8.25

6

Đạt

Nguyễn Hồ Lan Anh

16/07/2001

10008

8

7

Đạt

Nguyễn Mỹ Hoàng Anh

28/06/2001

10009

8

8

Đạt

Nguyễn Thị Hà Anh

17/08/2001

10010

9.25

7

Đạt

Nguyễn Thị Vân Anh

02/05/2001

10011

8.75

8

Đạt

Nguyễn Vân Anh

17/06/2001

10012

8

8

Đạt

Nguyễn Hoàng Bách

14/07/2001

10013

9

7

Đạt

Bùi Bảo Bảo

07/01/2001

10014

9

7

Đạt

Dương Công Bảo

09/11/2001

10015

7.25

6

Đạt

Huỳnh Quốc Bảo

16/09/2001

10016

9

7

Đạt

Nguyễn Thế Bảo

15/06/2001

10017

9

6

Đạt

Nguyễn Trương Quốc Bảo

09/08/2001

10018

8.25

7

Đạt

Trần Quốc Bảo

26/10/2001

10019

8.5

5

Đạt

Lê Thế Bình

19/07/2001

10020

8.25

8

Đạt

Tống Đức Bình

09/09/2001

10021

6.5

6

Đạt

Trần Thị Thanh Bình

20/06/2001

10022

9.25

7

Đạt

Đặng Ngọc Châu

19/10/2001

10023

9.5

7

Đạt

Đinh Thị Hoài Châu

18/07/2001

10024

8.25

7

Đạt

Lê Hồ Trân Châu

20/09/2001

10025

9.5

6

Đạt

Nguyễn Trần Thị Ngọc Châu

31/01/2001

10026

9.25

7

Đạt

Vũ Đỗ Minh Châu

04/11/2001

10027

10

7

Đạt

Lê Đường Phương Chi

19/04/2001

10028

9.75

7

Đạt

Đặng Trần Ngọc Chung

10/09/2001

10029

7.75

7

Đạt

Hồ Quốc Cường

19/09/2001

10030

8.75

7

Đạt

Đoàn Thị Ngọc Diệu

01/04/2001

10031

8.75

8

Đạt

Đào Châu Lan Dung

29/07/2001

10032

9.5

8

Đạt

Đoàn Thanh Dung

25/04/2001

10033

10

9

Đạt

Nguyễn Thanh Dung

09/11/2001

10034

0

7

Không đạt

Nguyễn Thị Khánh Dung

22/01/2001

10035

10

8

Đạt

Nguyễn Thị Thuỳ Dung

02/05/2001

10036

9.5

7

Đạt

Trần Minh Hạnh Dung

17/04/2001

10037

9.25

6

Đạt

Trần Vỹ Kha Duy

24/03/2001

10038

9.5

7

Đạt

Võ Hoàng Duy

19/09/2001

10039

9.5

6

Đạt

Võ Tấn Duy

27/03/2001

10040

0

0

Không đạt

Đồng Thị Mỹ Duyên

05/09/2001

10041

8

5

Đạt

Hà Thanh Duyên

07/06/2001

10042

9.25

7

Đạt

Nguyễn Hải Duyên

10/03/2001

10043

9.25

7

Đạt

Nguyễn Mỹ Duyên

24/03/2001

10044

7.5

7

Đạt

Nguyễn Thị Thuỳ Duyên

20/04/2001

10045

9.25

7

Đạt

Nguyễn Thuỳ Duyên

18/09/2001

10046

8.25

7

Đạt

Trần Lê Khả Duyên

12/06/2001

10047

8.5

7

Đạt

Trần Mỹ Duyên

01/03/2001

10048

7.75

7

Đạt

Lê Hữu Dụng

15/11/2001

10049

9.75

7

Đạt

Nguyễn Tiến Dũng

20/03/2001

10050

9.5

7

Đạt

Vũ Thái Dương

14/11/2001

10051

9.5

5

Đạt

Trần Thị Ngọc Đào

12/09/2001

10052

8.25

7

Đạt

Ngô Quang Đạo

29/06/2001

10053

8.75

7

Đạt

Dương Tiến Đạt

27/07/2001

10054

9

7

Đạt

Hà Quốc Đạt

09/08/2001

10055

7.75

7

Đạt

Huỳnh Quốc Đạt

29/04/2001

10056

8

7

Đạt

Huỳnh Tấn Đạt

12/09/2001

10057

7

7

Đạt

Phan Quốc Đạt

26/03/2001

10058

9.5

7

Đạt

Trần Ngọc Quốc Đạt

01/12/2001

10059

9.25

6

Đạt

Nguyễn Phan Đức

24/05/2001

10060

7.75

7

Đạt

Trần Minh Đức

11/08/2001

10061

8.25

5

Đạt

Võ Đặng Hồng Đức

04/09/2001

10062

7.25

7

Đạt

Cao Thanh Kiều Giang

28/10/2001

10063

7.25

5

Đạt

Dương Lê Hương Giang

25/07/2001

10064

7.75

7

Đạt

Hồ Diệp Hoàng Giang

06/09/2001

10065

7.25

6

Đạt

Huỳnh Võ Trà Giang

17/10/2001

10066

9.25

8

Đạt

Nguyễn Diệp Hương Giang

30/08/2001

10067

7.75

7

Đạt

Nguyễn Tần Giao

14/11/2001

10068

7.25

7

Đạt

Trần Mạnh Giác

04/05/2001

10069

7.75

7

Đạt

Cao Hoàng Hà

17/06/2001

10070

7.75

7

Đạt

Nguyễn Tấn Hào

31/03/2001

10071

7.5

7

Đạt

Nguyễn Thị Đức Hạnh

31/05/2001

10072

7.75

6

Đạt

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

26/10/2001

10073

8

6

Đạt

Huỳnh Đông Hải

05/09/2001

10074

8.25

5

Đạt

Nguyễn Thanh Hải

13/04/2001

10075

7.75

8

Đạt

Nguyễn Hồng Hảo

21/09/2001

10076

8.25

8

Đạt

Hồ Ngọc Gia Hân

09/07/2001

10077

7.25

7

Đạt

Huỳnh Ngọc Hân

27/11/2001

10078

7.25

7

Đạt

Lê Thị Bảo Hân

03/11/2001

10079

6.75

7

Đạt

Nguyễn Hoàng Bảo Hân

27/03/2001

10080

8.25

8

Đạt

Nguyễn Hoàng Gia Hân

29/08/2001

10081

7.5

8

Đạt

Thái Sinh Gia Hân

15/04/2001

10082

8.5

6

Đạt

Trần Phạm Khánh Hân

01/10/2001

10083

8.25

0

Không đạt

Võ Bảo Hân

22/12/2001

10084

8

6

Đạt

Hồ Minh Hằng

18/09/2001

10085

8.25

7

Đạt

Huỳnh Thị Thuý Hằng

10/04/2001

10086

7.25

5

Đạt

Phạm Thị Xuân Hằng

25/03/2001

10087

7.25

7

Đạt

Trần Thanh Hằng

22/10/2001

10088

7

7

Đạt

Trần Thị Bích Hằng

02/02/2001

10089

5

7

Đạt

Lê Thị Bích Hiền

14/04/2001

10090

7.25

7

Đạt

Nguyễn Thị Thảo Hiền

24/08/2001

10091

6

7

Đạt

Trần Thị Thanh Hiền

29/04/2001

10092

8.75

6

Đạt

Đỗ Minh Hiếu

18/10/2001

10093

7.75

7

Đạt

Nguyễn Văn Hiếu

18/01/2000

10094

8

7

Đạt

Phan Thanh Hiếu

07/07/2001

10095

6.25

8

Đạt

Phạm Cao Minh Hiếu

05/03/2001

10096

9.75

8

Đạt

Trần Thị Hiền Hiếu

28/12/2001

10097

8.5

8

Đạt

Võ Trí Hiếu

06/08/2001

10098

0

0

Không đạt

Vũ Đình Hiếu

03/04/2001

10099

5

5

Đạt

Mai Kỳ Hiệp

18/08/2001

10100

8

7

Đạt

Lê Thị Thanh Hoa

13/11/2001

10101

8

7

Đạt

Lê Thị Tuyết Hoa

02/10/2001

10102

6.75

7

Đạt

Trương Mỹ Hoa

05/08/2001

10103

5.75

7

Đạt

Văn Thị Yến Hoa

01/12/2001

10104

7.5

7

Đạt

Đinh Ngọc Hoà

01/03/2001

10105

8

8

Đạt

Nguyễn Thanh Hoà

18/04/2001

10106

8

7

Đạt

Đặng Duy Hoài

09/07/2001

10107

8.5

7

Đạt

Nguyễn Phan Khải Hoàn

05/12/2001

10108

9.25

6

Đạt

Đào Huy Hoàng

01/01/2001

10109

8.5

6

Đạt

Nguyễn Minh Hoàng

21/08/2001

10110

8

5

Đạt

Nguyễn Võ Trọng Hoàng

01/01/2001

10111

6

5

Đạt

Phạm Việt Hoàng

01/04/2001

10112

7.75

6

Đạt

Cao Đức Huy

22/11/2001

10113

8

6

Đạt

Đỗ Cao Đức Huy

03/08/2001

10114

8.25

5

Đạt

Hồ Gia Huy

24/12/2001

10115

6.75

6

Đạt

Lê Đức Huy

20/09/2001

10116

6.25

6

Đạt

Lê Tấn Huy

08/10/2001

10117

5.75

5

Đạt

Lê Trần Hoàng Huy

18/05/2001

10118

8.5

5

Đạt

Nguyễn Nhật Huy

13/08/2001

10119

8.5

5

Đạt

Nguyễn Trần Văn Huy

08/07/2001

10120

7.25

6

Đạt

Nguyễn Vương Gia Huy

04/01/2001

10121

8

7

Đạt

Phạm Gia Huy

10/02/2001

10122

6

7

Đạt

Trần An Huy

11/02/2001

10123

7.5

7

Đạt

Trần Gia Huy

03/08/2001

10124

7.75

6

Đạt

Văn Gia Huy

16/10/2001

10125

8.5

6

Đạt

Cao Lưu Thái Huyền

10/01/2001

10126

8.25

7

Đạt

Nguyễn Ngọc Huyền

16/06/2001

10127

7

7

Đạt

Lê Nguyên Hưng

07/10/2001

10128

7.5

6

Đạt

Nguyễn An Mai Hưng

21/03/2001

10129

7.75

8

Đạt

Nguyễn Quang Hưng

29/03/2001

10130

9

6

Đạt

Nguyễn Quốc Hưng

05/05/2001

10131

8.25

6

Đạt

Nguyễn Trần Hoàng Hưng

19/09/2001

10132

8.25

6

Đạt

Nguyễn Trọng Anh Hưng

15/03/2001

10133

8.25

6

Đạt

Tăng Nhật Hưng

20/09/2001

10134

7.25

7

Đạt

Nguyễn Phạm Thanh Hương

11/02/2001

10135

8.5

6

Đạt

Nguyễn Phúc Lan Hương

31/07/2001

10136

7

6

Đạt

Nguyễn Thị Thảo Hương

15/02/2001

10137

7.25

7

Đạt

Trần Thị Việt Hương

30/04/2001

10138

8

7

Đạt

Diệp Thế Bảo Khang

04/07/2001

10139

6

6

Đạt

Hồ Trọng Khang

18/07/2001

10140

8

7

Đạt

Ngô Đình Khang

10/03/2001

10141

7.25

7

Đạt

Phan Sinh Khang

14/05/2001

10142

8

6

Đạt

Nguyễn Phương Khanh

30/03/2001

10143

9

7

Đạt

Nguyễn Quốc Khánh

09/01/2001

10144

7.25

7

Đạt

Nguyễn Nhật Khải

22/10/2001

10145

7.75

7

Đạt

Nguyễn Văn Tuấn Khải

08/10/2001

10146

8.25

7

Đạt

Nguyễn Lê Quý Khoa

14/01/2001

10147

8.75

7

Đạt

Trần Đăng Khoa

17/01/2001

10148

8

5

Đạt

Trần Huỳnh Khoa

19/04/2001

10149

9

7

Đạt

Nguyễn Đình Khôi

18/12/2001

10150

8.5

7

Đạt

Võ Thanh Diệu Khuê

17/03/2001

10151

9

8

Đạt

Trần Tuấn Kiệt

27/03/2001

10152

8.75

6

Đạt

Nguyễn Thị Hoàng Kim

01/02/2001

10153

6.75

8

Đạt

Đặng Tiểu Kỳ

21/10/2001

10154

7.75

8

Đạt

Phạm Thanh Lâm

13/12/2001

10155

9.25

7

Đạt

Đỗ Thị Hồng Lê

04/01/2001

10156

9.25

7

Đạt

Đoàn Thị Nhật Linh

29/08/2001

10157

8

7

Đạt

Lê Hiền Linh

09/12/2001

10158

8.75

6

Đạt

Lê Hoàng Nhuận Linh

12/01/2001

10159

8.5

7

Đạt

Nguyễn Mỹ Linh

26/12/2001

10160

9

9

Đạt

Nguyễn Sơn Linh

30/03/2001

10161

9.25

7

Đạt

Nguyễn Trương Diệu Linh

21/07/2001

10162

8.5

7

Đạt

Phạm Thị Hồng Linh

27/08/2001

10163

9

7

Đạt

Nguyễn Nhật Thanh Loan

28/07/2001

10164

8

6

Đạt

Đặng Quang Long

28/06/2001

10165

8

7

Đạt

Lại Hoàng Bảo Long

27/04/2001

10166

8.5

7

Đạt

Nguyễn Thành Long

25/10/2001

10167

7.75

7

Đạt

Phan Nguyễn Phi Long

16/01/2001

10168

6.25

7

Đạt

Bùi Quang Lợi

15/07/2001

10169

8.75

7

Đạt

Củng Hồng Lợi

28/03/2001

10170

8.5

7

Đạt

Trần Mậu Lợi

24/09/2001

10171

7.25

6

Đạt

Nguyễn Thành Luân

28/02/2001

10172

8.25

6

Đạt

Nguyễn Thành Luân

25/02/2001

10173

8.5

7

Đạt

Võ Thành Luân

24/02/2001

10174

8.75

7

Đạt

Đào Công Lương

01/02/2001

10175

8.25

6

Đạt

Đinh Lực

06/10/2001

10176

8.25

7

Đạt

Cao Lý Thảo Ly

09/06/2001

10177

9.25

6

Đạt

Đoàn Khánh Ly

13/10/2001

10178

9.5

6

Đạt

Lê Thị Cẩm Ly

03/04/2001

10179

9.25

7

Đạt

Nguyễn Lê Quỳnh Ly

05/04/2001

10180

7.75

7

Đạt

Trần Khánh Ly

12/08/2001

10181

7.75

7

Đạt

Dương Hồng Lý

21/04/2001

10182

7.25

6

Đạt

Nguyễn Tường Tố Mân

24/11/2001

10183

9.25

6

Đạt

Đinh Công Minh

31/03/2001

10184

8.75

8

Đạt

Đinh Đặng Bảo Minh

26/11/2001

10185

8.25

6

Đạt

Huỳnh Công Minh

09/05/2001

10186

10

7

Đạt

Lê Minh

03/07/2001

10187

8.75

7

Đạt

Lê Ánh Minh

24/08/2001

10188

9

7

Đạt

Lê Hoàng Minh

12/05/2001

10189

9.25

9

Đạt

Nguyễn Hoàng Minh

06/05/2001

10190

7

7

Đạt

Nguyễn Văn Minh

03/04/2001

10191

7

5

Đạt

Võ Thị Thuý Minh

19/07/2001

10192

7.75

7

Đạt

Phan Lâm Anh My

08/11/2001

10193

9

7

Đạt

Trần Lê Kiều My

07/02/2001

10194

9.25

7

Đạt

Trần Quí Mỹ

31/07/2001

10195

8.75

5

Đạt

Nguyễn Hải Nam

28/03/2001

10196

9.25

7

Đạt

Trần Kiều Nga

27/07/2001

10197

7.5

7

Đạt

Đặng Lê Hoài Ngân

23/05/2001

10198

7.5

7

Đạt

Hà Lê Bảo Ngân

17/03/2001

10199

7.5

7

Đạt

Huỳnh Bảo Ngân

18/08/2001

10200

8.25

7

Đạt

Lâm Thảo Ngân

04/10/2001

10201

9.25

7

Đạt

Lê Thị Hồng Ngân

16/03/2001

10202

7.25

7

Đạt

Nguyễn Hạnh Ngân

03/09/2001

10203

8

7

Đạt

Nguyễn Thị Thanh Ngân

04/04/2001

10204

9.25

7

Đạt

Phạm Lê Kim Ngân

14/08/2001

10205

5

7

Đạt

Phạm Nguyễn Ngọc Ngân

02/12/2001

10206

6.25

6

Đạt

Phạm Thuý Ngân

08/11/2001

10207

8.75

7

Đạt

Trần Thị Bảo Ngân

22/05/2001

10208

5

6

Đạt

Diệp Thái Nghi

24/12/2001

10209

7.25

7

Đạt

Bùi Xuân Nghĩa

03/12/2001

10210

7

7

Đạt

Huỳnh Thành Ngọc

09/06/2001

10211

7.5

7

Đạt

Mai Lê Bảo Ngọc

31/08/2001

10212

7.75

7

Đạt

Nguyễn Lưu Bảo Ngọc

11/01/2001

10213

7.5

7

Đạt

Trần Lý Bích Ngọc

30/06/2001

10214

7.75

7

Đạt

Trần Võ Bảo Ngọc

11/02/2001

10215

5

8

Đạt

Huỳnh Quang Nguyên

10/08/2001

10216

5

6

Đạt

Nguyễn Nguyên

18/06/2001

10217

6.75

7

Đạt

Nguyễn Lê Thảo Nguyên

27/01/2001

10218

9.25

6

Đạt

Nguyễn Lê Nguyên

24/03/2001

10219

9

7

Đạt

Phạm Vũ Nguyên

30/10/2001

10220

9

7

Đạt

Trần Đình Nguyên

20/09/2001

10221

7.75

6

Đạt

Trần Xuân Ánh Nguyệt

26/11/2001

10222

8

6

Đạt

Nguyễn Thanh Nhàn

07/06/2001

10223

9.25

7

Đạt

Phan Thanh Nhã

08/06/2001

10224

8.5

6

Đạt

Đặng Trung Nhân

14/02/2001

10225

8.75

6

Đạt

Lê Thị Thanh Nhân

05/06/2001

10226

8.5

7

Đạt

Lê Võ Diệu Nhân

21/04/2001

10227

9

6

Đạt

Phan Lê Chí Nhân

17/08/2001

10228

7.75

7

Đạt

Phạm Hoàng Nhân

29/10/2001

10229

7.75

6

Đạt

Trần Chí Nhân

01/02/2001

10230

9

6

Đạt

Đào Minh Nhật

25/11/2001

10231

8.75

7

Đạt

Lê Anh Nhật

16/03/2001

10232

8.75

6

Đạt

Nguyễn Hồ Minh Nhật

17/12/2001

10233

8.5

6

Đạt

Nguyễn Minh Nhật

17/06/2001

10234

8.5

7

Đạt

Nguyễn Thị Nhật

20/06/2001

10235

8.5

5

Đạt

Phan Minh Nhật

10/07/2001

10236

8.25

6

Đạt

Lê Trần Ý Nhi

04/11/2001

10237

8.5

7

Đạt

Mai Yến Nhi

16/07/2001

10238

8.5

6

Đạt

Nguyễn Gia Bảo Nhi

28/09/2001

10239

8.25

7

Đạt

Nguyễn Kiều Nhi

12/07/2001

10240

9.5

7

Đạt

Nguyễn Phan Hoàng Nhi

06/07/2001

10241

8.75

7

Đạt

Nguyễn Thị Uyển Nhi

04/01/2001

10242

9

7

Đạt

Nguyễn Võ Thảo Nhi

27/07/2001

10243

0

0

Không đạt

Phan Quỳnh Nhi

28/04/2001

10244

8.5

6

Đạt

Phó Huỳnh Mỹ Nhi

04/05/2001

10245

9.25

7

Đạt

Tôn Nữ Yến Nhi

18/07/2001

10246

7.5

5

Đạt

Trần Thảo Nhi

18/12/2001

10247

8.5

7

Đạt

Trần Yến Nhi

13/05/2001

10248

7.5

6

Đạt

Hồ Thị Mỹ Nhung

26/04/2001

10249

8.5

6

Đạt

Trần Hồng Nhung

15/10/2001

10250

8.25

8

Đạt

Trần Thị Cẩm Nhung

02/10/2001

10251

8.75

7

Đạt

Đoàn Ngọc Quỳnh Như

04/10/2001

10252

8.25

7

Đạt

Nguyễn Thái Quỳnh Như

23/10/2001

10253

9

9

Đạt

Nguyễn Thị Quỳnh Như

23/04/2001

10254

9.25

6

Đạt

Nguyễn Thị Quỳnh Như

24/10/2001

10255

7.25

7

Đạt

Phạm Hoàng Như

09/06/2001

10256

9

7

Đạt

Phan Nhật Nữ

29/06/2001

10257

9

6

Đạt

Đường Kiều Ny

27/12/2001

10258

9.5

8

Đạt

Nguyễn Thị Hoàng Oanh

05/09/2001

10259

9.75

8

Đạt

Trần Nguyễn Kim Oanh

26/09/2001

10260

9.5

8

Đạt

Nguyễn Đình Pháp

01/01/2001

10261

8.25

5

Đạt

Chung Tấn Phát

19/04/2001

10262

7.75

5

Đạt

Hùng Ngọc Phát

24/12/2001

10263

9.75

6

Đạt

Nguyễn Tấn Phát

26/07/2001

10264

7.75

5

Đạt

Nguyễn Văn Thuận Phát

07/12/2001

10265

8.5

6

Đạt

Trần Hoài Phát

18/06/2001

10266

9

7

Đạt

Võ Huỳnh Văn Phát

16/10/2001

10267

9.25

6

Đạt

Phạm Văn Phong

25/08/2001

10268

9.25

5

Đạt

Võ Đông Phong

15/05/2001

10269

8

7

Đạt

Lê Hoàng Phú

15/01/2001

10270

8.5

6

Đạt

Mai Tấn Phú

02/06/2001

10271

9.75

6

Đạt

Nguyễn Nam Phú

07/06/2001

10272

8.75

7

Đạt

Nguyễn Thành Phú

11/01/2001

10273

8.75

8

Đạt

Võ Đông Phú

15/05/2001

10274

9

7

Đạt

Huỳnh Thiên Phúc

02/02/2001

10275

8.75

8

Đạt

Lê Đức Phúc

20/06/2001

10276

9.25

9

Đạt

Ngô Thị Thanh Phúc

21/02/2001

10277

8.5

7

Đạt

Nguyễn Minh Phúc

06/03/2001

10278

7.25

6

Đạt

Cao Anh Phương

01/07/2001

10279

7.5

8

Đạt

Hồ Quỳnh Phương

16/11/2001

10280

9.5

8

Đạt

Huỳnh Mai Phương

04/07/2001

10281

9.5

8

Đạt

Lê Hoài Phương

02/04/2001

10282

9.5

7

Đạt

Lê Thị Hoài Phương

21/07/2001

10283

8.5

8

Đạt

Trần Nguyễn Thu Phương

03/08/2001

10284

8.5

8

Đạt

Nguyễn Thị Tuyết Phượng

25/11/2001

10285

9.5

5

Đạt

Mai Hoàng Dương Quang

30/09/2001

10286

7.75

8

Đạt

Võ Kim Quân

07/04/2001

10287

8.5

6

Đạt

Võ Thượng Quân

11/08/2001

10288

8.75

5

Đạt

Nguyễn Anh Quốc

16/10/2001

10289

8

5

Đạt

Nguyễn Hiếu Quốc

19/05/2001

10290

8

5

Đạt

Trần Thu Mỹ Quyên

17/08/2001

10291

5

5

Đạt

Tô Thị Thanh Quyền

22/05/2001

10292

8.25

7

Đạt

Hoàng Nguyễn Trúc Quỳnh

23/07/2001

10293

9.25

8

Đạt

Nguyễn Bảo Như Quỳnh

18/03/2001

10294

7.5

5

Đạt

Nguyễn Diệu Phương Quỳnh

25/05/2001

10295

9.5

8

Đạt

Nguyễn Đỗ Phương Quỳnh

22/02/2001

10296

9.25

0

Không đạt

Nguyễn Như Diệu Quỳnh

30/07/2001

10297

7.5

7

Đạt

Đỗ Thanh Quý

14/05/2001

10298

9

6

Đạt

Nguyễn Trọng Quý

14/04/2001

10299

8.25

7

Đạt

Trần Mạnh Quý

13/11/2001

10300

8.25

9

Đạt

Võ Hồng San

20/11/2001

10301

9.25

6

Đạt

Nguyễn Võ Bảo Sang

13/02/2001

10302

8.75

7

Đạt

Lê Khánh Sơn

14/09/2001

10303

7.75

5

Đạt

Nguyễn Thị Ngọc Sương

01/01/2001

10304

4.25

0

Không đạt

Nguyễn Đình Tài

05/10/2001

10305

9.5

5

Đạt

Nguyễn Tấn Tài

08/04/2001

10306

9

7

Đạt

Trần Cẩm Tài

18/01/2001

10307

8.25

6

Đạt

Trần Thái Tài

01/02/2001

10308

9.25

7

Đạt

Đặng Thị Thanh Tâm

01/05/2001

10309

9.25

7

Đạt

Lê Minh Tâm

22/10/2001

10310

9.5

7

Đạt

Lê Tân

02/02/2001

10311

9

6

Đạt

Nguyễn Ngọc Tân

06/12/2001

10312

9.5

8

Đạt

Đặng Quốc Tây

30/12/2001

10313

9.75

8

Đạt

Nguyễn Gia Quốc Tấn

01/01/2001

10314

9

8

Đạt

Lê Ngọc Giang Thanh

11/06/2001

10315

9.25

7

Đạt

Nguyễn Thiên Thanh

15/08/2001

10316

9.25

6

Đạt

Trần Võ Bảo Thanh

17/11/2001

10317

8.75

7

Đạt

Vũ Nguyễn Minh Thanh

19/06/2001

10318

7

8

Đạt

Ngô Công Thành

11/07/2001

10319

5

5

Đạt

Nguyễn Hùng Thái

16/11/2001

10320

9.75

7

Đạt

Nguyễn Ngọc Thạch

16/01/2001

10321

9

7

Đạt

Nguyễn Hoàng Thu Thảo

31/08/2001

10322

9

8

Đạt

Nguyễn Thị Thanh Thảo

03/11/2001

10323

9.5

7

Đạt

Phạm Thị Phương Thảo

20/10/2001

10324

0

0

Không đạt

Trần Anh Thảo

18/05/2001

10325

0

0

Không đạt

Nguyễn Quang Thắng

30/09/2001

10326

8.5

7

Đạt

Nguyễn Ngọc Thiện

03/02/2001

10327

9

7

Đạt

Võ Ngọc Thiện

24/01/2001

10328

9

7

Đạt

Bùi Quốc Thịnh

15/11/2001

10329

0

8

Không đạt

Huỳnh Mạnh Thịnh

20/07/2001

10330

8.25

7

Đạt

Nguyễn Quốc Thịnh

29/04/2001

10331

0

0

Không đạt

Trần Thị Xuân Thịnh

02/03/2001

10332

9.5

7

Đạt

Lê Văn Thông

09/08/2001

10333

7

7

Đạt

Nguyễn Nhị Ánh Thơ

06/08/2001

10334

0

0

Không đạt

Đỗ Võ Xuân Thu

07/12/2001

10335

8.5

6

Đạt

Nguyễn Võ Hương Thu

30/06/2001

10336

9

7

Đạt

Lê Huỳnh Tuyên Thuyên

01/08/2001

10337

9.5

7

Đạt

Phan Nhật Thuỳ

27/08/2001

10338

8.5

8

Đạt

Lê Thị Như Thuỷ

08/11/2001

10339

8

8

Đạt

Ngô Thanh Thuỷ

24/08/2001

10340

7.75

7

Đạt

Nguyễn Thị Bích Thuỷ

17/04/2001

10341

9

7

Đạt

Trần Thị Minh Thuỷ

18/03/2001

10342

8.25

7

Đạt

Trần Xuân Hồng Thuỷ

10/01/2001

10343

8.75

8

Đạt

Bùi Trần Hiền Thục

21/10/2001

10344

9.5

6

Đạt

Lê Hoàng Anh Thư

24/04/2001

10345

8.25

6

Đạt

Nguyễn Lê Trung Thư

28/05/2001

10346

9.25

7

Đạt

Trần Hà Minh Thư

13/01/2001

10347

9.25

7

Đạt

Võ Minh Thư

02/08/2001

10348

8.75

7

Đạt

Đoàn Thị Hoài Thương

11/04/2001

10349

9

7

Đạt

Hà Phan Hoài Thương

13/08/2001

10350

8.75

7

Đạt

Nguyễn Hà Thương

18/09/2001

10351

9.25

7

Đạt

Phạm Thanh Thương

02/09/2001

10352

6.25

6

Đạt

Võ Mạnh Thường

06/09/2001

10353

7.25

8

Đạt

Nguyễn Mai Thy

30/06/2001

10354

7.25

6

Đạt

Nguyễn Thị Thuỷ Tiên

11/06/2001

10355

7.75

6

Đạt

Hoàng Kim Tiền

23/02/2001

10356

0

6

Không đạt

Đặng Văn Tiến

21/06/2001

10357

6.75

6

Đạt

Trần Xuân Tiến

12/07/2001

10358

8.25

7

Đạt

Võ Văn Tin

21/06/2001

10359

6.25

6

Đạt

Hồ Sĩ Tín

17/12/2001

10360

9

6

Đạt

Nguyễn Thành Tín

25/07/2001

10361

8.5

7

Đạt

Nguyễn Văn Tín

29/12/2001

10362

8.5

5

Đạt

Nguyễn Quốc Toàn

21/12/2001

10363

5.5

6

Đạt

Trương Thái Ngọc Toàn

18/01/2001

10364

7

7

Đạt

Lê Phạm Thị Thuỳ Trang

02/01/2001

10365

5

5

Đạt

Nguyễn Quỳnh Trang

05/01/2001

10366

9.5

6

Đạt

Phan Ngọc Minh Trang

16/12/2001

10367

9

7

Đạt

Trần Hạnh Trang

11/04/2001

10368

9.25

8

Đạt

Trần Thị Kiều Trang

26/06/2001

10369

8.5

5

Đạt

Nguyễn Hương Trà

28/11/2001

10370

10

7

Đạt

Bùi Huỳnh Ngọc Trâm

11/03/2001

10371

7.25

8

Đạt

Võ Phạm Thảo Trâm

20/07/2001

10372

9.25

7

Đạt

Đoàn Mai Huyền Trân

29/03/2001

10373

8.75

7

Đạt

Hồ Bảo Trân

15/08/2001

10374

9

8

Đạt

Lê Ngọc Bửu Trân

01/07/2001

10375

9

7

Đạt

Phạm Ngọc Bảo Trân

11/01/2001

10376

8.5

8

Đạt

Nguyễn Bảo Trinh

21/09/2001

10377

5.75

6

Đạt

Nguyễn Minh Trí

11/09/2001

10378

9.25

8

Đạt

Nguyễn Minh Trí

17/12/2001

10379

9.25

8

Đạt

Võ Tấn Trí

31/07/2001

10380

8.5

7

Đạt

Nguyễn Văn Trọng

19/01/2001

10381

8

5

Đạt

Nguyễn Quang Trung

01/07/2001

10382

7.25

6

Đạt

Nguyễn Thanh Trung

19/11/2001

10383

8

7

Đạt

Nguyễn Việt Trung

09/12/2001

10384

9.25

6

Đạt

Võ Thành Trung

21/08/2001

10385

8

5

Đạt

Đinh Hoàng Thanh Trúc

16/12/2001

10386

9.25

6

Đạt

Lê Thuỳ Trúc

21/11/2001

10387

7.75

8

Đạt

Nguyễn Ngọc Thiên Trúc

02/04/2001

10388

5

6

Đạt

Nguyễn Ngọc Trúc

03/10/2001

10389

5.75

7

Đạt

Nguyễn Thanh Trúc

15/01/2001

10390

8.25

7

Đạt

Trần Thị Kim Trúc

14/11/2001

10391

7.25

3

Không đạt

Đinh Trung Trực

14/03/2001

10392

8.25

5

Đạt

Nguyễn Trần Ngọc Tuân

14/07/2001

10393

6.5

5

Đạt

Hoàng Anh Tuấn

03/05/2001

10394

7.75

5

Đạt

Nguyễn Anh Tuấn

15/09/2001

10395

7

5

Đạt

Nguyễn Hoàng Minh Tuấn

23/05/2001

10396

8.25

7

Đạt

Trần Thanh Tuấn

06/06/2001

10397

8

5

Đạt

Võ Minh Tuấn

13/09/2001

10398

8.75

7

Đạt

Nguyễn Ngọc Kim Tuyền

29/03/2001

10399

8.25

5

Đạt

Ngô Kim Tuyến

19/10/2001

10400

7.25

6

Đạt

Đào Xuân Tùng

25/03/2001

10401

8.5

7

Đạt

Hà Sơn Tùng

11/05/2001

10402

7.75

6

Đạt

Nguyễn Hoài Tưởng

11/04/2001

10403

8.25

6

Đạt

Trần Văn Tứ

21/12/2001

10404

7.75

7

Đạt

Đoàn Lê Thu Uyên

25/02/2001

10405

8.5

7

Đạt

Huỳnh Phạm Phương Uyên

02/03/2001

10406

8

6

Đạt

Lê Hà Phương Uyên

20/11/2001

10407

7.75

5

Đạt

Nguyễn Hoàng Phương Uyên

24/02/2001

10408

9

6

Đạt

Nguyễn Ngọc Xuân Uyên

02/02/2001

10409

9.25

7

Đạt

Nguyễn Thu Uyên

26/08/2001

10410

7.75

6

Đạt

Đinh Trần Hồng Vân

11/11/2001

10411

8

7

Đạt

Lê Bảo Vân

16/03/2001

10412

8.5

7

Đạt

Tạ Hạnh Vân

10/06/2001

10413

6.5

7

Đạt

Bùi Phan Văn

25/01/2001

10414

8.25

7

Đạt

Đinh Hoàng Văn

06/03/2001

10415

7.75

7

Đạt

Nguyễn Tường Văn

15/02/2001

10416

7.25

7

Đạt

Huỳnh Triệu Tường Vi

19/10/2001

10417

6.75

7

Đạt

Nguyễn Tường Vi

03/05/2001

10418

5.5

7

Đạt

Lê Công Việt

21/08/2001

10419

8.25

7

Đạt

Lê Thị Hồng Việt

26/02/2001

10420

9.5

9

Đạt

Phạm Hoài Viễn

20/06/2001

10421

8.5

8

Đạt

Dương Nguyễn Phúc Vinh

09/10/2001

10422

8.5

7

Đạt

Hoàng Xuân Vinh

13/12/2001

10423

6.5

8

Đạt

Lê Quang Vinh

30/09/2001

10424

8.5

8

Đạt

Nguyễn Công Vinh

10/11/2001

10425

8.75

7

Đạt

Nguyễn Quang Vũ

31/12/2001

10426

9

7

Đạt

Trần Anh Vũ

18/08/2001

10427

8.25

5

Đạt

Phạm Văn Vương

25/08/2001

10428

6.25

5

Đạt

Đỗ Huỳnh Trúc Vy

17/10/2001

10429

6.25

6

Đạt

Lê Thị Trúc Vy

14/02/2001

10430

6

6

Đạt

Trần Nguyễn Ái Vy

01/09/2001

10431

6.25

6

Đạt

Huỳnh Mai Xuân

29/06/2001

10432

7

5

Đạt

Cao Thị Kim Yến

02/06/2001

10433

9.25

7

Đạt

Lê Thị Diệu Yến

28/01/2001

10434

7.25

5

Đạt

Nguyễn Hoàng Yến

18/12/2001

10435

8.25

8

Đạt

Phạm Nguyễn Hoàng Yến

27/04/2001

10436

7.25

6

Đạt

Nguyễn Minh Ý

19/05/2001

10437

8

6

Đạt

Nguyễn Như Ý

21/03/2001

10438

5.5

5

Đạt

Phạm Ngọc Như Ý

02/07/2001

10439

6.25

5

Đạt

Phạm Như Ý

18/05/2001

10440

7.75

9

Đạt

 

TRƯỜNG TÔIGet the Flash Player to see this player.

Truyền thống

"Yêu nước, hiếu học, kính thầy, mến bạn"

Hỗ trợ trực tuyến

admin@quochocquynhon.edu.vn

Liên kết website

CQ Đảng, Nhà nước
Các trường đại học
Thông tin đại chúng
Website khác

Số lượng truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay:53
mod_vvisit_counterHôm qua640
mod_vvisit_counterTuần này693
mod_vvisit_counterTuần qua3212
mod_vvisit_counterTháng này17655
mod_vvisit_counterTháng trước14786
mod_vvisit_counterTất cả839595

Đang truy cập 3
IP 107.23.129.77
,
Ngày