Design by XH
Ban đại diện hội PHHS
Thứ năm, 12 Tháng 9 2019 00:00

DANH SÁCH BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH NĂM HỌC 2020- 2021

STT

HỌ TÊN CHA MẸ

HỌ TÊN HỌC SINH

LỚP

ĐIỆN THOẠI

Ghi chú

1

Nguyễn Thị Hoàng Yến

Lê Nguyễn Hoàng Ngân

12A6

0903376223

Trưởng Ban

2

Võ Văn Năm

Võ Lê Kim Ngân

12A9

09055437569

P.Trưởng Ban

3

Võ Thị Ái Nhi

Phạm Ngọc Châu Linh

12X1

0905709115

UV

4

Lục Văn Phụng

Lục Huỳnh Quốc Khải

11A1

0983449357

P.Trưởng Ban

5

Nguyễn Văn Thanh

Nguyễn Minh Thoại

11A8

0913432067

UV

6

Nguyễn Hồng Nam

Nguyễn Thị Hồng nhung

11X1

0914230060

UV

7

Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh

Trương Quang Nhật

10A3

0968244455

UV

8

Lê Oanh Quang

Lê Trần Gia Hưng

10A6

0913441789

UV

9

Lê Tuấn Dũng

Lê Thị Diễm Hằng

10A8

0903571636

P.Trưởng Ban

DANH SÁCH BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH CÁC LỚP NĂM HỌC 2020- 2021

 

STT

HỌ TÊN CHA MẸ

HỌ TÊN HỌC SINH

LỚP

ĐIỆN THOẠI

Ghi chú

1

Phạm Văn Đàm

Phạm Hoàng Quân

10A1

0968996644

2

Nguyễn Văn Nghiệp

Nguyễn Võ Bảo Lộc

10A1

0982577773

3

Võ Thị Thúy Liễu

Mai Quốc Thịnh

10A1

0976967567

4

Đặng Thế Cường

Đặng Hoàng Quỳnh Trâm

10A2

0948079168

5

Nguyễn Thanh Huyền

Phan Hữu Hoài Bảo

10A2

0982474271

6

Doãn Thị Thanh Bình

Nguyễn Trường Giang

10A2

0905433255

7

Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh

Trương Quang Nhật

10A3

0968244555

8

Lê Thị Thủy

Nguyễn Tiến Đạt

10A3

0914123567

9

Trần Xuân Lộc

Trần Thy Văn

10A3

0905983379

10

Hoàng Văn Chính

Hoàng Nguyễn Linh Chi

10A4

0905390845

11

Huỳnh Thị Trúc Vân

Đỗ Huỳnh Quốc Huy

10A4

0987029543

12

Huỳnh Lê Minh Thương

Phạm Huỳnh Đăng Chính

10A4

0984466780

13

Lê Thị Ngọc Sương

Triệu Ngân

10A5

0914232379

14

Lương Đình Hòa

Lương Nguyễn Nhật Thành

10A5

0914059010

15

Trần Thị Bích Hòa

Vĩnh Toàn

10A5

0868586162

16

Lê Oanh Quang

Lê Trần Gia Hưng

10A6

0913441789

17

Mai Thế Anh

Mai Phạm Tuấn Tú

10A6

0354355993

18

Thái Thị Bích Thủy

Lê Thanh Sơn

10A6

0914119359

19

Phan Kim Hoàng

Phan Phú Thọ

10A7

0968070656

20

Trần Thị Dung

Lê Anh Thư

10A7

0934821175

21

Nguyễn Thị Giang Nam

Võ Thị Thùy Ngân

10A7

0935593287

22

Lê Tuấn Dũng

Lê Thị Diễm Hằng

10A8

0903571636

23

Trần Thị Hoàng Thương

Lê Thị Thùy Trâm

10A8

0367387421

24

Phan Dạ Thảo

Nguyễn Phan Huyền Trân

10A8

0974323277

25

Huỳnh Hiệp An

Huỳnh Hà Hải My

10C1

0913463702

26

Cao Mỹ Hồng

Võ Thành Hưng

10C1

0909969678

27

Nguyễn Văn Gia

Nguyễn Văn Gia Khánh

10C1

0934822039

28

Trần Thị Ngãi

Huỳnh Tú Chi

10C2

0905460799

29

Bùi Thị Lệ Thủy

Nguyễn Quốc An

10C2

0932184519

30

Phan Xuân Khanh

Phan Ngọc Minh Ngân

10C2

0905033525

31

Thái Công Đào

Thái Hoàng Long

10C3

0968216045

32

Trần Đằng Phong

Trần Đăng Bảo Ngân

10C3

0942214779

33

Phan Nguyễn Thanh Thi

Nguyễn Phan Như Ý

10C3

0986718583

34

Nguyễn Thanh Bảo

Nguyễn Thanh Hiền

10C4

0775678760

35

Lê Thị Hòa

Trần Kiều Anh Thư

10C4

0775678760

36

Võ Hòa Minh

Võ Gia Hân

10C4

0965879886

37

Lục Văn Phụng

Lục Huỳnh Quốc Khải

11A1

0983449357

38

Hà Thị Bình Thanh

Mai Thiên Trường

11A1

0905600189

39

Nguyễn Thị Thanh

Trần Như Vinh Khang

11A1

0905163447

40

Văn Thanh Trúc

Triệu Nhã Định

11A2

0905955972

41

Đỗ Thị Thanh Nhàn

Nguyễn Minh Hùng

11A2

0908602461

42

Phan Quang Truy

Phan gọc Trong

11A2

0905386639

43

Trần Văn Kha

Trần Thu Hà

11A3

0848272349

44

Trần Quốc Tuấn

Trần Quang Hạnh

11A3

0837611101

45

Lâm Thị Thanh Hồng

Huỳnh Lâm Tố Châu

11A3

0914974857

46

Nguyễn Thị Hồng Vân

Nguyễn Văn Vũ

11A4

0913661879

47

Dương Thị Anh Nguyệt

Đoàn Ngọc Hương Thảo

11A4

0902247877

48

Trần Quang Tiến

Trần Tấn Dũng

11A4

0977271707

49

Nguyễn Anh Tuấn

Nguyễn Quang Dũng

11A5

0398300616

50

Nguyễn Thu Thủy

Nguyễn Phương Anh

11A5

0906476877

51

Nguyễn Thị Liên

Nguyễn Phúc Đạt

11A5

0915419866

52

Lê Văn Tin

Lê Hoàng Long

11A6

0905193589

53

Mai Thị Bích Lệ

Hoàng Linh

11A6

0774243689

54

Ngô Vũ Thị Lệ Hồng

Nguyễn Bá Hiếu

11A6

0973190458

55

Trương Xuân Hồng Hải

Trương Xuân Hưng

11A7

0982069747

56

Nguyễn Văn Tấn

Nguyễn Tấn Phong

11A7

0976194989

57

Phạm Thị Thanh Chung

Lê Thị Hà Yến

11A7

0984325575

58

Nguyễn Văn Thanh

Nguyễn Minh Thoại

11A8

0913432067

59

Lê Đình Hoanh

Lê Đình Huy

11A8

0905722577

60

Nguyễn Thị Hoàng Vân

Trần Nguyễn Mỹ Duyên

11A8

0942476466

61

Trần Văn Tuấn

Trần Vương Minh Thuận

11A9

0908445590

62

Trương Quỳnh Ngân

Đoàn Hoài Việt

11A9

0989635343

63

Nguyễn Thị Trang Cẩm Tú

Phạm NguyễnKhánh Linh

11A9

0972649986

64

Nguyễn Hồng Nam

Nguyễn Thị Hồng Nhung

11X1

0914230060

65

Trịnh Thị Minh Phương

Nguyễn Thị Khánh Vy

11X1

0905820135

66

Nguyễn Thị Cúc

Nguyễn Thị Nhật Minh

11X1

0984611567

67

Trần Văn Đức

Trần Ngô Gia Bảo

11X2

0914067545

68

Nguyễn Quang Thanh

Nguyễn Ngọc Huyền

11X2

0988855237

69

Phan Chí Dũng

Phan Trần Hiếu Kiên

11X2

0389522236

70

Nguyễn Bá Bình

Nguyễn Trần Tâm

11X3

0973883355

71

Nguyễn Thị Phương Mai

Nguyễn Phương Việt Hà

11X3

0988952289

72

Cao Văn Hồng

Cao Phương Hiếu

11X3

0914015869

73

Võ Như Long

Nguyễn Ngọc Phương Linh

12A1

0914152309

74

Huỳnh Thanh Thủy

Huỳnh Thủy Hoàng

12A1

0905033999

75

Nguyễn Thị Mỹ Trang

Trần Phúc Cang

12A1

0906182359

76

Đỗ Ngọc Anh

Đỗ Hương Giang

12A2

0905347888

77

Lê Thị Thúy Hà

Lê Đăng Doanh

12A2

0985948830

78

Đặng Thị Thanh Huyền

Nguyễn Đặng Hoàng Hà

12A2

0934883388

79

Trần Thị Kim Yến

Hồ Trần Thanh Nguyên

12A3

0935585879

80

Nguyễn Văn Hùng

Nguyễn Cao Lâm

12A3

0935319468

81

Nguyễn Thị Diễm Thương

Đoàn Nhật Hạ

12A3

0909782324

82

Nguyễn Minh Phương

Nguyễn Phạm Phương Hiền

12A4

0965446677

83

Nguyễn Long Phước

Nguyễn Bảo Trân

12A4

0913472689

84

Trần Thị Mỹ Hương

Vương Huy

12A4

0905412278

85

Trương Ái Tiến

Trương Tấn Phát

12A5

0905030422

86

Huỳnh Thị Quỳnh Nga

Đồng Trúc My

12A5

0914022406

87

Trần Mai Hương

Ngọc Châu

12A5

0935876684

88

Nguyễn Thị Hoàng Yến

Lê Nguyễn Hoàng Ngân

12A6

0903376223

89

Võ Văn Nhân

Võ Thị Ái

12A6

0914030156

90

Đặng Văn Hòa

Đặng Vũ Khánh Vy

12A6

0985300973

91

Nguyễn Cảnh Châu

Nguyễn Hoàng Minh Tuấn

12A7

0935356859

92

Phạm Khắc Vinh

Phạm Đình Hạnh

12A7

0935356889

93

Võ Thị Hồng Thúy

Phạm Vũ Trà Bình

12A7

0914613244

94

Huỳnh Kim Bình

Huỳnh Thị Yến Nhi

12A8

0942444469

95

Võ Thị Thái Linh

Nguyễn Linh Nga

12A8

0394393348

96

Nguyễn Thị Bích Vân

Ngô Ngọc Thảo

12A8

0905437569

97

Võ Văn Năm

Võ Lê Kim Ngân

12A9

0977635457

98

Phạm Thị Hương

Nguyễn Thùy Linh

12A9

0382487289

99

Nguyễn Thị Ngọc Trang

Phạm Gia Bảo

12A9

0905709115

100

Võ Thị Ái Nhi

Phạm Ngọc Châu Linh

12X1

0914133557

101

Nguyễn Thị Việt Hà

Trần Minh Khánh

12X1

091432552

102

Lê Thị Oanh

Trần Lê Ngọc Trâm

12X1

0919553647

103

Phan Ngọc Ân

Phan Ngọc Tuấn

12X2

0983992216

104

Trần Thúy Hằng

Trần Thúy Hà

12X2

0982477669

105

Nguyễn Thị Út

Trịnh Thị Kim Oanh

12X2

0848105207

106

Nguyễn Xuân Thủy

Nguyễn Thị Xuân Uyên

12X3

0982067769

107

Nguyễn Thị Mỹ Bình

Trần Hồng Anh

12X3

0988879991

STT

HỌ TÊN CHA MẸ

HỌ TÊN HỌC SINH

LỚP

ĐIỆN THOẠI

Ghi chú

1.

Lục Văn Phụng

Lục Huỳnh Quốc Khải

10A1

0983449357

2.

Hà Thị Bình Thanh

Mai Thiên Trường

10A1

0905600189

3.

Nguyễn Thị Thúy Nga

Võ Tùng Lâm

10A1

0982024099

4.

Văn Thanh Trúc

Triệu Nhã Định

10A2

0905955972

5.

Đỗ Thị Thanh Nhàn

Nguyễn Minh Hùng

10A2

0908602461

6.

Phan Quang Truy

Phan gọc Trong

10A2

0905386639

7.

Trần Văn Kha

Trần Thu Hà

10A3

0848272349

8.

Trần Văn Thương

Trần Nguyễn Bích Hằng

10A3

0968079366

9.

Lâm Thị Thanh Hồng

Huỳnh Lâm Tố Châu

10A3

0914974857

10.

Nguyễn Thị Hồng Vân

Nguyễn Văn Vũ

10A4

0913661879

11.

Dương Thị Anh Nguyệt

Đoàn Ngọc Hương Thảo

10A4

0902247877

12.

Trần Quang Tiến

Trần Tấn Dũng

10A4

0977271707

13.

Lê Quý Đôn

Lê Nguyễn Danh Phương

10A5

0913416639

14.

Nguyễn Thị Liên

Nguyễn Phúc Đạt

10A5

0915419866

15.

Nguyễn Thị Thu Thủy

Nguyễn phương Anh

10A5

0906476877

16.

Tô Chị Ngọc Châu

Đinh Văn Tú

10A5

09035361119

17.

Lê Văn Tin

Lê Hoàng Lâm

10A6

0905193589

18.

Mai Thị Bích Lệ

Hoàng Linh

10A6

0774243689

19.

Nguyễn Thị Tuyết Minh

Nguyễn Ngọc Kiều Hân

10A6

0979418757

20.

Trương Xuân Hồng Hải

Trương Xuân Hưng

10A7

0982069747

21.

Nguyễn Văn Tấn

Nguyễn Tấn Phong

10A7

0976194989

22.

Phạm Thị Thanh Chung

Lê Thị Hà Yến

10A7

0984325575

23.

Nguyễn Văn Thanh

Nguyễn Minh Thoại

10A8

0913432067

24.

Lê Đình Hoanh

Lê Đình Huy

10A8

0905722577

25.

Nguyễn Thị Hoàng Vân

Trần Nguyễn Mỹ Duyên

10A8

0942476466

26.

Đàm Văn Thành

Đàm Quang Phụng

10A9

0903507436

27.

Nguyễn Thị Trang Cẩm Tú

Phạm NguyễnKhánh Linh

10A9

0972649986

28.

Phạm Thị Kim Lan

Huỳnh Phạm Thảo Nghi

10A9

0935463499

29.

Nguyễn Hồng Nam

Nguyễn Thị Hồng Nhung

10X1

0914230060

30.

Trịnh Thị Minh Phương

Nguyễn Thị Khánh Vy

10X1

0905820135

31.

Nguyễn Thị Cúc

Nguyễn Thị Nhật Minh

10X1

0984611567

32.

Trần Văn Đức

Trần Ngô Gia Bảo

10X2

0914067545

33.

Nguyễn Quang Thanh

Nguyễn Ngọc Huyền

10X2

0988855237

34.

Lê Thị Hoàng Oanh

Trần Lê Ngọc Linh

10X2

0905902090

35.

Nguyễn Bá Bình

Nguyễn Trần Tâm

10X3

0973883355

36.

Nguyễn Thị Phương Mai

Nguyễn Phương Việt Hà

10X3

0988952289

37.

Cao Văn Hồng

Cao Phương Hiếu

10X3

0914015869

38.

Võ Như Long

Nguyễn Ngọc Phương Linh

11A1

0914152309

39.

Huỳnh Thanh Thủy

Huỳnh Thủy Hoàng

11A1

0905033999

40.

Nguyễn Thị Mỹ Trang

Trần Phúc Cang

11A1

0906182359

41.

Đỗ Ngọc Anh

Đỗ Hương Giang

11A2

0905347888

42.

Lê Thị Thúy Hà

Lê Đăng Doanh

11A2

0985948830

43.

Đặng Thị Thanh Huyền

Nguyễn Đặng Hoàng Hà

11A2

0934883388

44.

Trần Thị Kim Yến

Hồ Trần Thanh Nguyên

11A3

0935585879

45.

Nguyễn Văn Hùng

Nguyễn Cao Lâm

11A3

0935319468

46.

Nguyễn Thị Diễm Hương

Đoàn Nhật Hạ

11A3

0909782324

47.

Nguyễn Minh Phương

Nguyễn Phạm Phương Hiền

11A4

0965446677

48.

Nguyễn Long Phước

Nguyễn Bảo Trân

11A4

0913472689

49.

Trần Thị Mỹ Hương

Vương Huy

11A4

0905412278

50.

Trương Ái Tiến

Trương Tấn Phát

11A5

0905030422

51.

Huỳnh Thị Quỳnh Nga

Đồng Trúc My

11A5

0914022406

52.

Nguyễn Thị Hoàng Yến

Lê Nguyễn Hoàng Ngân

11A6

0903376223

53.

Đặng Văn Hòa

Đặng Vũ Khánh Vy

11A6

0985300973

54.

Lê Lâm Ba

Lê Duy Bảo

11A6

0903521218

55.

Nguyễn Cảnh Châu

Nguyễn Hoàng Minh Tuấn

11A7

0983557672

56.

Phạm Đình Vinh

Phạm Đình Hạnh

11A7

0935356859

57.

Nguyễn Văn Giáp

Nguyễn Thị Quế Nhi

11A7

0983128755

58.

Huỳnh Kim Bình

Huỳnh Thị Yến Nhi

11A8

0905326578

59.

Võ Thị Thái Linh

Nguyễn Linh Nga

11A8

0942444469

60.

Nguyễn Thị Bích Vân

Ngô Ngọc Thảo

11A8

0394393348

61.

Võ Văn Năm

Võ Lê Kim Ngân

11A9

0905437569

62.

Phạm Thị Hương

Nguyễn Thùy Linh

11A9

0977635457

63.

Nguyễn Thị Ngọc Trang

Phạm Gia Bảo

11A9

0382487289

64.

Võ Thị Ái Nhi

Phạm Ngọc Châu Linh

11X1

0905709115

65.

Nguyễn Thị Việt Hà

Trần Minh Khánh

11X1

0914133557

66.

Lê Thị Oanh

Trần Lê Ngọc Trâm

11X1

091432552

67.

Lê Trọng Tú

Lê Nguyên Toàn

11X2

0919553647

68.

Trần Thị Thúy Hằng

Trần Thúy Hà

11X2

0982477669

69.

Nguyễn Thị Út

Trịnh Thị Kim Oanh

11X2

0963377049

70.

Nguyễn Thị Xuân Hằng

Nguyễn Thị Mỹ Linh

11X2

0848105207

71.

Nguyễn Thị Mỹ Dung

Võ Quỳnh Anh

11X3

0934950111

72.

Trần Xuân Hùng

Trần Minh Kiệt

11X3

0905412734

73.

Nguyễn Thị Mỹ Bình

Trần Hồng Anh

11X3

0988879991

74.

Trần Anh Tuấn

Trần Võ Anh Kiệt

12A1

0905072326

75.

Đinh Công Chánh

Đinh Võ Công Thịnh

12A1

0935721289

76.

Nguyễn Thị Trung Hiếu

Trần Đăng Quang

12A1

0914130999

77.

Lê Văn Hòa

Lê Nguyễn Thiên Anh

12A2

0914350348

78.

Nguyễn Thị Minh Hải

Phan Nguyễn Nghĩa

12A2

0987982066

79.

Nguyễn Thị Xuân Trang

Võ Lý Đăng Thi

12A2

0983085149

80.

Nguyễn Quốc Khánh

Nguyễn Quốc Cường

12A3

0914146830

81.

Nguyễn Thị Nga

Nguyễn Đình Chương

12A3

0985578261

82.

Nguyễn Thị Mỹ Đức

Hồ Thị Kiều Oanh

12A3

0905745299

83.

Trương Thị Thu

Dương Thanh Trực

12A4

0983455729

84.

Lê Thị Cẩm Dung

Đoàn Đăng Khoa

12A4

0905567502

85.

Phạm Thị Thâm Diệu

Nguyễn Thị Thanh Truyền

12A4

0964226651

86.

Nguyễn Quốc Bình

Nguyễn Quốc An

12A5

0972376322

87.

Đặng Thị Bích Liên

Đoàn Thúy Vy

12A5

0392735124

88.

Võ Thị Lệ Thanh

Đào Khả Thi

12A5

0905638777

89.

Bùi Xuân Nghĩa

Bùi Thị Minh Tâm

12A6

0983839129

90.

Nguyễn Ngọc Bảo

Nguyễn Trung Kiên

12A6

0935748567

91.

Nguyễn Hiếu Thuần

Nguyễn Quý Vinh

12A6

0819097348

92.

Phạm Ngọc Khuyến

Phạm Mai Thư

12A7

0913440757

93.

Lê Thị Thanh Liêm

Trần Minh Tuấn

12A7

0918075289

94.

Nguyễn Thị Thu Trang

Võ Gia Hân

12A7

0914417469

95.

Hoàng Đức Kiến Khang

Hoàng Đức Khánh Nguyên

12A8

0903581011

96.

Lương Thị Mai

Nguyễn Hoàng Minh

12A8

0984198056

97.

Võ Lê Kim Dung

Ngô Võ Minh Châu

12A8

0937595289

98.

Thái Minh Nhựt

Thái Minh Chính

12A9

0903517539

99.

Ngô Thị Thanh Phương

Phạm Ngọc Bảo Trâm

12A9

0983270600

100.

Võ Thị Xuân Ý

Nguyễn Vũ Ái Như

12A9

0932465973

101.

Nguyễn Nhựt

Nguyễn Lê Minh Châu

12X1

0914289389

102.

Đào Thị Tú Anh

Nguyễn Phương Thảo

12X1

0905531239

103.

Lê Thị Bích Hạnh

Trần Thị Mỹ Duyên

12X1

0934884239

104.

Lê Văn Dung

Lê Thị Tuyết Sương

12X2

0914139033

105.

Hồ Tùng Châu

Hồ Quang Đạt

12X2

0328188316

106.

Lê Thị Diệu Loan

Trần Gia Hân

12X2

0905498198

107.

Phan Ngọc Thanh

Phan Ngọc Thành Tài

12X2

0935585839

108.

Võ Văn Vinh

Võ Lê Diễm Quỳnh

12X2

0914092219

 

Truyền thống

"Yêu nước, hiếu học, kính thầy, mến bạn"

Hỗ trợ trực tuyến

admin@quochocquynhon.edu.vn

Facebook

FANPAGE TRƯỜNG

 

FANPAGE ĐOÀN TRƯỜNG

Liên kết website

CQ Đảng, Nhà nước
Các trường đại học
Thông tin đại chúng
Website khác

Số lượng truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay:287
mod_vvisit_counterHôm qua969
mod_vvisit_counterTuần này6244
mod_vvisit_counterTuần qua19759
mod_vvisit_counterTháng này35518
mod_vvisit_counterTháng trước29987
mod_vvisit_counterTất cả1893241

Đang truy cập 15
IP 3.236.83.154
,
Ngày