Design by XH
Kế hoạch kiểm tra cuối học kỳ 1 năm học 2020-2021
Thứ tư, 02 Tháng 12 2020 05:32

Căn cứ kế hoạch năm học 2020-2021 của trường Quốc Học Quy Nhơn;

Căn cứ Công văn số 1928/SGDĐT-GDTrH ngày 24/9/2020 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định về việc tổ chức kiểm tra, đánh giá học sinh Trung học từ năm học 2020-2021;

Căn cứ Công văn số 2392/SGDĐT-GDTrH, ngày 27/11/2020 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định, V/v Hướng dẫn tổ chức kiểm tra và đánh giá, xếp loại học sinh trung học cuối học kỳ 1 năm học 2020-2021;

Trường Quốc Học Quy Nhơn thông báo kế hoạch kiểm tra cuối học kỳ 1 năm học 2020-2021 như sau:

1. Các môn giáo viên bộ môn tự kiểm tra: Thể dục, GDQP, Tin học, Tiếng Anh (phần kỹ năng nghe và nói: 4 điểm).

- Thời gian tổ chức:

+ Đối với môn Tiếng Anh: Tuần 16 & 17 (từ 21/12 --> 02/01/2021).

+ Đối với môn Thể dục, GDQP, Tin học: Tuần 17 (từ 28/12/2020 --> 02/01/2021).

- Nội dung kiểm tra: Chương trình học kỳ 1 tính đến hết tuần 16, nếu thiếu tiết thì giáo viên bộ môn tự bố trí thời gian dạy bù trước khi tổ chức kiểm tra.

2. Các môn kiểm tra chung: 10 môn còn lại.

- Thời gian tổ chức: Tuần 18: Từ 04/01/2021 --> 08/01/2021

(Xem lịch kiểm tra cụ thể kèm theo).

- Thời gian làm bài:

+ Ngữ văn, Toán:  90 phút.

+ Tiếng Anh phần kỹ năng viết và đọc khối 10 và 11 (6 điểm): 35 phút.

+ Tiếng Anh phần kỹ năng viết và đọc khối 12 (6 điểm): 45 phút.

+ Các môn còn lại:  45 phút.

- Nội dung kiểm tra: Chương trình học kỳ 1 tính đến hết tuần 17, nếu thiếu tiết thì giáo viên bộ môn tự bố trí thời gian dạy bù trước khi tổ chức kiểm tra.

* Lưu ý:

- Môn tiếng Anh, điểm học kỳ là tổng điểm của 2 phần kiểm tra.

- Sau khi kiểm tra học kỳ, dạy và học bình thường theo thời khoá biểu để giáo viên bộ môn hoàn thành chương trình năm học.

2.1. Cấu trúc đề kiểm tra chung:

2.1.1. Khối 10 và 11

Môn

Cấu trúc đề

Nội dung kiến thức

Toán

60% Trắc nghiệm (30 câu, 6 điểm)

và 40% Tự luận (4 điểm)

Phần giống nhau của chương trình nâng cao và chương trình chuẩn.

Lý, Hóa, Sinh

60% Trắc nghiệm (15 câu, 6 điểm)

và 40% Tự luận (4 điểm)

Văn, Công nghệ

Tự luận

Chương trình chuẩn.

Sử, Địa, GDCD

60% Trắc nghiệm (15 câu, 6 điểm)

và 60% Tự luận (4 điểm)

Tiếng Anh

Trắc nghiệm (30 câu, 6 điểm)

Chương trình thí điểm.

2.1.2. Khối 12

Môn

Cấu trúc đề

Nội dung kiến thức

Toán

80% Trắc nghiệm (40 câu, 8 điểm) và 20% Tự luận (2 điểm)

Phần giống nhau của chương trình nâng cao và chương trình chuẩn.

Lý, Hóa, Sinh

80% Trắc nghiệm (20 câu, 8 điểm) và 20% Tự luận (2 điểm)

Sử, Địa, GDCD

80% Trắc nghiệm (20 câu, 8 điểm) và 20% Tự luận (2 điểm)

Tiếng Anh

Trắc nghiệm (40 câu, 6 điểm)

Chương trình thí điểm.

Văn, Công nghệ

Tự luận

Chương trình chuẩn.

2.2. Yêu cầu đối với đề kiểm tra:

- Đề kiểm tra phải được xây dựng theo ma trận (Công văn số 8773/BGDĐT-GDTrH ngày 30/12/2010 về việc hướng dẫn biên soạn đề kiểm tra), đặc tả câu hỏi tự luận, trắc nghiệm khách quan hoặc trắc nghiệm khách quan kết hợp với tự luận cần biên soạn theo mức độ cần đạt của chương trình môn học, hoạt động giáo dục (Mức độ yêu cầu của các câu hỏi trong đề kiểm tra như sau: Nhận biết chiếm tỉ lệ 40% đề kiểm tra; Thông hiểu chiếm tỉ lệ 30% đề kiểm tra; Vận dụng chiếm tỉ lệ 20% đề kiểm tra; Vận dụng cao chiếm tỉ lệ 10% đề kiểm tra.).

- Nội dung đề kiểm tra phải bảo đảm tính khoa học, chính xác, chặt chẽ, thể hiện đúng mức độ yêu cầu về kiến thức và kỹ năng được xác định trong chương trình và sách giáo khoa của mỗi môn học. Lời văn, câu chữ rõ ràng, không sai sót.

- Từ ma trận đề tổ đã thống nhất, giáo viên bộ môn cần nghiên cứu kỹ phân phối chương trình để ra đề cho phù hợp với cấu trúc đề, nội dung kiến thức và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, bảo mật.

- Đáp án, thang điểm phần tự luận phải chi tiết theo thang điểm 10. Đề và đáp án, thang điểm phải được đánh máy vi tính theo mẫu; nếu giáo viên bộ môn được phân công ra 2 đề thì dữ liệu của cả 2 đề chỉ lưu trên 1 file, lần lượt hết đề này đến đề khác. Dùng họ và tên đầy đủ của giáo viên để đặt tên file, ví dụ: nguyenvanA.doc.

2.3. Làm đề kiểm tra:

- Các tổ chuyên môn họp để thống nhất ma trận đề đối với từng môn/khối. Tổ trưởng hoặc Tổ phó gửi ma trận đề về địa chỉ email của thầy Huỳnh Lê Minh.

- Tổ trưởng, phó chuyên môn phân công mỗi khối 4 đề/ bài kiểm tra định kì. Riêng các môn Lịch sử, Địa lí, GDCD và Công nghệ mỗi khối 2 đề/ bài kiểm tra định kì. Các đề kiểm tra phải đúng theo ma trận đã thống nhất, có hướng dẫn chấm và biểu điểm chi tiết.

- Thầy Huỳnh Lê Minh, Phó Hiệu trưởng sẽ chỉnh sửa và làm thành 02 đề. Hiệu trưởng sẽ bốc thăm chọn 01 đề chính thức và 01 đề dự bị. Sau đó, giao đề chính thức cho bộ phận in sao đề kiểm tra.

- Bộ phận in sao đề kiểm tra phải đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối.

- Thời gian gửi dữ liệu: Từ ngày 21/12 đến ngày 23/12/2020.

- Địa chỉ gửi dữ liệu: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. .

Lưu ý:

- Đối với những đề có phần trắc nghiệm thì phải đánh máy vi tính phần đề gốc theo quy định của chương trình McMix, trước khi gửi dữ liệu phải chạy chương trình để kiểm tra lại.

- Khi gửi dữ liệu, giáo viên phải dùng địa chỉ email của mình do nhà trường cung cấp và trực tiếp thao tác.

2.4. Coi kiểm tra:

- Lãnh đạo Hội đồng:

+ Chủ tịch: Nguyễn Văn Thật, Hiệu trưởng.

+ Các Phó Chủ tịch:       1) Huỳnh Lê Minh, Phó Hiệu trưởng.

2) Nguyễn Đình Sim, Phó Hiệu trưởng.

+ Thư ký: Nguyễn Công Tín, Thư ký hội đồng.

- Thầy Nguyễn Công Tín phân công giáo viên coi kiểm tra.

- Thời gian giáo viên có mặt tại phòng Hội đồng:

+ Sáng: 6 giờ 45             + Chiều: 13 giờ 45

- Trường hợp đột xuất, giáo viên không thể coi kiểm tra theo lịch đã phân công thì báo cho thầy Nguyễn Đình Sim để điều người thay thế, không được tự ý đổi buổi hoặc nhờ người khác.

2.5. Làm phách:

- Bộ phận làm phách: Lãnh đạo Hội đồng và các thầy Nguyễn Công Tín, Cao Quốc Bảo, Nguyễn Triển Vọng, Nguyễn Văn Phong, Phạm Công Bằng, Huỳnh Thanh Tuấn.

- Thời gian làm việc: Cuối mỗi buổi kiểm tra.

2.6. Chấm bài:

- Lãnh đạo phụ trách: Thầy Huỳnh Lê Minh.

- Chấm tập trung tại trường: Sau khi đã kiểm tra, Tổ trưởng hoặc Tổ phó tổ chức chấm bài ngay.

- Thời gian hoàn thành: Trước ngày 09/01/2021.

- Trước khi chấm bài, các giáo viên phải họp để thống nhất đáp án, thang điểm, lập biên bản theo mẫu và nộp cho thầy Huỳnh Lê Minh. Nếu có sự thay đổi, giáo viên ra đề gặp Lãnh đạo phụ trách đề để điều chỉnh ngay sau khi họp.

- Tổ trưởng hoặc Tổ phó điều hành chung, đầu buổi nhận bài từ thầy Huỳnh Lê Minh và cuối buổi giao lại. Các tổ có thể phân thành các nhóm chấm bài, mỗi nhóm chấm bài của một khối. Giáo viên có con, em ruột học tại trường thì không được chấm bài khối đó.

* Lưu ý:

- Đối với các môn có phần trắc nghiệm: Tổng điểm cho lẻ đến 0,1 theo nguyên tắc làm tròn tăng. Ví dụ: 6,25 --> 6,3.

- Đối với các môn 100% tự luận: Tổng điểm cho lẻ đến 0,5 theo nguyên tắc làm tròn tăng. Ví dụ:  6,25 --> 6,5; 6,75 --> 7,0.

2.7. Quy chế kiểm tra:

- Nếu học sinh đau ốm hoặc có những lý do đặc biệt không thể kiểm tra giữa kỳ theo lịch chung được thì phải gửi đơn xin phép cho thầy Huỳnh Lê Minh trước buổi kiểm tra. Những trường hợp này nhà trường sẽ tổ chức kiểm tra bù (Thời gian tổ chức chậm nhất là sau 2 ngày tính từ ngày kiểm tra cuối cùng). Nếu vắng không phép thì bị điểm 0.

- Học sinh đến chậm quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh phát đề sẽ không được dự kiểm tra môn đó.

- Học sinh vi phạm quy chế, xử lý theo quy định hiện hành.

- Kết quả kiểm tra giữa kỳ sẽ được công bố trên trang Web của trường.

* Lưu ý: Nếu học sinh dùng bút mực để tô các ô trắc nghiệm thì sẽ không được chấm điểm phần trắc nghiệm.

3. Xử lý vi tính:

3.1. Cập nhật dữ liệu:

- Trước buổi kiểm tra học kỳ đầu tiên, giáo viên bộ môn nhập các cột điểm còn lại vào VnEdu. Giáo viên chủ nhiệm nhập số ngày nghỉ của học sinh vào chương trình VnEdu.

- Giáo viên bộ môn kiểm tra lại số cột điểm theo quy định, bảng số cột điểm các môn học được niêm yết tại phòng Hội đồng.

- Giáo viên bộ môn thông báo tất cả các điểm thành phần cho học sinh biết để nếu có nhầm lẫn thì điều chỉnh kịp thời.

- Dữ liệu VnEdu sẽ khóa theo quy định đã thông báo.

3.2. Bộ phận vi tính xử lý điểm:

- Phụ trách chung: Nguyễn Văn Thật.

- Quản lý, kiểm tra: Huỳnh Lê Minh.

- Nhập điểm kiểm tra Học kỳ: Ngô Lê Ngọc Vi, Nguyễn Hoài Nam, Phạm Xuân Hiếu.

- Xử lý toàn bộ dữ liệu: Phạm Xuân Hiếu.

- Thời gian hoàn thành: Ngày 10/01/2021

4. Xếp loại hạnh kiểm:

- Trước buổi kiểm tra học kỳ đầu tiên, giáo viên môn GDCD gửi bản nhận xét cho giáo viên chủ nhiệm các lớp mình dạy.

- Giáo viên chủ nhiệm cần nghiên cứu kỹ các văn bản hướng dẫn và xem xét quá trình phấn đấu của học sinh để xếp loại hạnh kiểm chính xác và đúng quy định.

- Nếu có những học sinh xếp loại hạnh kiểm yếu hoặc trường hợp đặc biệt thì giáo viên chủ nhiệm cần trao đổi với thầy Nguyễn Đình Sim trước khi đưa ra Hội đồng giáo dục.

- Sau khi thông qua Hội đồng giáo dục, giáo viên chủ nhiệm nhập hạnh kiểm Học kỳ 1 vào chương trình VnEdu.

Yêu cầu cán bộ, giáo viên và nhân viên thực hiện nghiêm túc. Giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn có trách nhiệm phổ biến những nội dung liên quan cho học sinh. Trong quá trình thực hiện, nếu có gì vướng mắc cần phản ánh kịp thời với Lãnh đạo nhà trường biết để chỉ đạo./.


 

LỊCH KIỂM TRA CHUNG

Cuối học kỳ 1, năm học  2020-2021


1. Khối  11, 12:

Thứ, ngày

Buổi

Môn

Thời gian làm bài

Thứ 2

(04/01/2021)

Sáng

Ngữ văn

90 phút

Tiếng Anh

Khối 11: 35 phút

Khối 12: 45 phút

Thứ 3

(05/01/2021)

Sáng

Lịch sử

45 phút

Địa lí

45 phút

GDCD

45 phút

Thứ 5

(07/01/2021)

Sáng

Toán

90 phút

Công nghệ

45 phút

Thứ 6

(08/01/2021)

Sáng

Vật lí

45 phút

Hóa học

45 phút

Sinh học

45 phút

2. Khối 10:

Thứ, ngày

Buổi

Môn

Thời gian làm bài

Thứ 2

(04/01/2021)

Chiều

Toán

90 phút

Công nghệ

45 phút

Thứ 3

(05/01/2021)

Chiều

Vật lí

45 phút

Hóa học

45 phút

Sinh học

45 phút

Thứ 5

(07/01/2021)

Chiều

Ngữ văn

90 phút

Tiếng Anh

35 phút

Thứ 6

(08/01/2021)

Chiều

Lịch sử

45 phút

Địa lí

45 phút

GDCD

45 phút

Lưu ý:

- Thời gian học sinh có mặt tại phòng: Sáng: 6 giờ 45; Chiều: 13 giờ 45.

- Mỗi phòng kiểm tra 24 học sinh/ phòng.

Nơi nhận:

- BGH;

- Tổ chuyên môn;

- GVCN các lớp;

- Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Văn ThậtTin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Truyền thống

"Yêu nước, hiếu học, kính thầy, mến bạn"

TRƯỜNG TÔIGet the Flash Player to see this player.

Hỗ trợ trực tuyến

admin@quochocquynhon.edu.vn

Liên kết website

CQ Đảng, Nhà nước
Các trường đại học
Thông tin đại chúng
Website khác

Số lượng truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay:850
mod_vvisit_counterHôm qua1486
mod_vvisit_counterTuần này2336
mod_vvisit_counterTuần qua4862
mod_vvisit_counterTháng này12560
mod_vvisit_counterTháng trước12436
mod_vvisit_counterTất cả1306625

Đang truy cập 16
IP 3.236.51.151
,
Ngày