Design by XH
Kế hoạch thực hiện chuyển đổi môn học lựa chọn và cụm chuyên đề học tập
Thứ bảy, 29 Tháng 6 2024 12:52

Công văn số 1598/SGDĐT-GDTrH ngày 22/06/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện chuyển trường đối với học sinh phổ thông;

Công văn số 65/SGDĐT-GDTrH ngày 10/01/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn chuyển đổi môn học lựa chọn, cụm chuyên đề;

Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường, Trường Quốc Học Quy Nhơn xây dựng kế hoạch thực hiện chuyển đổi môn học lựa chọn và cụm chuyên đề học tập năm học 2024-2025. Cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh có nguyện vọng chuyển đổi môn học lựa chọn, cụm chuyên đề học tập cuối năm học khi thực hiện chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) 2018.

- Giúp học sinh có thể học được môn học phù hợp với năng lực, sở thích của bản thân. Phát huy được tối đa phẩm chất, năng lực của học sinh trong quá trình học tập.

2. Yêu cầu:

- Học sinh cần giữ ổn định môn học lựa chọn và cụm chuyên đề học tập cho đến hết lớp 12. Trong trường hợp đặc biệt học sinh có nguyện vọng chuyển đổi môn học lựa chọn, cụm chuyên đề học tập thì việc chuyển đổi được thực hiện vào cuối năm học để đảm bảo thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường, quy định về kiểm tra, đánh giá và thời gian để học sinh bổ sung kiến thức, kỹ năng.

- Hiệu trưởng xem xét, quyết định cho học sinh có nguyện vọng chuyển đổi môn học lựa chọn, cụm chuyên đề học tập phù hợp với khả năng tổ chức của nhà trường.

- Học sinh có nguyện vọng và được nhà trường chấp thuận cho chuyển đổi môn học lựa chọn, cụm chuyên đề học tập phải có bản cam kết tự bổ sung kiến thức, kỹ năng của chương trình môn học mới, cụm chuyên đề học tập mới ở lớp học trước đó ( có xác nhận đồng ý và cam kết của cha mẹ học sinh hoặc người giám hộ) để đủ năng lực học tập tiếp môn học mới, cụm chuyên đề học tập mới ở lớp học tiếp theo.

- Nhà trường phải có các giải pháp phù hợp hỗ trợ học sinh bổ sung kiến thức, kỹ năng của môn học mới, cụm chuyên đề học tập mới; tổ chức kiểm tra, đánh giá việc tự bổ sung kiến thức, kỹ năng của học sinh theo nội dung, yêu cầu cần đạt quy định trong chương trình môn học để đảm bảo cho học sinh có đủ năng lực học tiếp môn học mới, cụm chuyên đề học tập mới ở lớp học tiếp theo.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN:

1/ Hồ sơ xin chuyển đổi môn học lựa chọn và cụm chuyên đề:

- Đơn xin chuyển đổi môn học lựa chọn và cụm chuyên đề học tập;

- Bản cam kết tự bổ trợ kiến thức, kỹ năng chương trình môn học mới, cụm chuyên đề học tập mới ở lớp học trước đó (Có xác nhận đồng ý và cam kết của cha mẹ học sinh hoặc người giám hộ) 2/ Thời gian tiếp nhận hồ sơ:

- Từ ngày 27/5/2024 đến 01/6/2024- Nộp tại phòng giáo vụ (Thầy Hoan nhận)

3/ Hỗ trợ kiến thức cho học sinh:

- Nhà trường sẽ thông báo, phổ biến nội dung kiến thức cần đạt của môn học mới cho học sinh trước 15/6/2024.

- Thời gian tổ chức kiểm tra, đánh giá: 30-31/7/2024 (lịch kiểm tra cụ thể sẽ được thông báo sau)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

- Phó hiệu trưởng tổ chức phân công giáo viên hỗ trợ học sinh bổ sung kiến thức, kỹ năng và tổ chức kiểm tra, đánh giá.

- Tổ trưởng, tổ phó chuyên môn chịu trách nhiệm soạn nội dung kiến thức cần đạt, soạn đề kiểm tra, đánh giá việc tự bổ sung kiến thức, kỹ năng của học sinh theo nội dung, yêu cầu cần đạt trong chương trình môn học.

- Giáo viên chủ nhiệm làm tốt công tác truyền thông để học sinh, cha mẹ học sinh hiểu rõ các quy định liên quan đến việc chuyển đổi môn học lựa chọn và cụm chuyên đề học tập.

Trên đây là kế hoạch thực hiện chuyển đổi môn học lựa chọn và cụm chuyên đề học tập cho năm học 2024-2025 của trường Quốc Học Quy Nhơn. Đề nghị các bộ phận liên quan thực hiện nghiêm túc kế hoạch này.

Nơi nhận:

-BGH                                                                                                                   

-Tổ CM

-Lưu VP

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Ngọc Hoa

Đề cương chuyển đổi môn học xem tại đây

Danh sách học sinh đăng ký chuyển đổi tổ hợp xem tại đây

 

Truyền thống

"Yêu nước, hiếu học, kính thầy, mến bạn"

Hỗ trợ trực tuyến

admin@quochocquynhon.edu.vn

Facebook

FANPAGE TRƯỜNG

 

FANPAGE ĐOÀN TRƯỜNG

Liên kết website

CQ Đảng, Nhà nước
Các trường đại học
Thông tin đại chúng
Website khác

Số lượng truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay:0
mod_vvisit_counterHôm qua539
mod_vvisit_counterTuần này5730
mod_vvisit_counterTuần qua6173
mod_vvisit_counterTháng này11007
mod_vvisit_counterTháng trước43118
mod_vvisit_counterTất cả1911848

Đang truy cập 6
IP 3.238.116.201
,
Ngày