Design by XH
Kế hoạch kiểm tra cuối kỳ 1 năm học 2023-2024
Thứ sáu, 24 Tháng 11 2023 15:17

 

Căn cứ Công văn số 135/KH-QHQN về Kế hoạch giáo dục năm học 2023-2024  ngày 29/8/2022 của Trường Quốc Học Quy Nhơn;

Căn cứ Công văn số 2391/SGDĐT-GDTrH ngày 11/10/2022 về việc tổ chức kiểm tra, đánh giá học sinh THCS, THPT từ năm học 2022-2023 và Hướng dẫn tập huấn tại Công văn số 1832/SGDĐT-GDTrH ngày 21/7/2023 của Sở GDĐT về việc tập huấn về kiểm tra, đánh giá theo Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT;

Căn cứ tình hình thực tế, Trường Quốc Học Quy Nhơn xây dựng Kế hoạch kiểm tra cuối học kỳ 1 năm học 2023-2024 như sau:

I. Quy định các môn kiểm tra:

1. Đối với các môn kiểm tra chung:

1.1. Đối với khối lớp 12:

- Kiểm tra chung 09 môn học gồm: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí và Giáo dục công dân.

- Thời gian tổ chức: Tuần 17 (từ ngày 25-30/12/2023)

- Thời gian làm bài: Ngữ văn, Toán: 90 phút, các môn còn lại: 45 phút.

Lưu ý: Đối với môn Tiếng Anh, tổng thời lượng kiểm tra là 60 phút. Riêng phần kiểm tra kỹ năng Nói, giáo viên tổ chức kiểm tra theo lớp trong tuần 16.

- Nội dung kiểm tra: Chương trình học kỳ 1 tính đến thời điểm kiểm tra.

1.2. Đối với khối lớp 10, 11:

- Kiểm tra chung các môn học bắt buộc: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Lịch sử; và 04 môn học các môn học lựa chọn trong số các môn học sinh các lớp đã chọn: Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin, Công nghệ, Địa lí và Giáo dục kinh tế và pháp luật.

- Thời gian tổ chức: Tuần 17 (từ ngày 25-30/12/2023)

- Thời gian làm bài: Ngữ văn, Toán: 90 phút, các môn còn lại: 45 phút.

Lưu ý: Đối với môn Tiếng Anh, tổng thời lượng kiểm tra là 60 phút. Riêng phần kiểm tra kỹ năng Nói, giáo viên tổ chức kiểm tra theo lớp trong tuần 16.

2. Đối với các môn kiểm tra tại lớp:

- Khối 12: Giáo viên tổ chức kiểm tra tại lớp các môn Công nghệ, Tin học, Thể dục, GD QP&AN.

- Khối 10,11: Giáo viên tổ chức kiểm tra tại lớp các môn Thể dục, GD QP&AN, Giáo dục địa phương, Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp.

- Thời gian tổ chức: Tuần 16 (từ ngày 18-24/12/2023)

- Nội dung kiểm tra: Chương trình học kỳ 1 tính đến thời điểm kiểm tra.

3. Yêu cầu đối với đề kiểm tra:

- Đề kiểm tra được xây dựng theo ma trận, bảng đặc tả đã được tập huấn tại Công văn số 112/SGDĐT-GDTrH ngày 19/01/2021 của Sở GDĐT về việc tập huấn giáo viên về kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh. Riêng đối với khối lớp 10, 11, tùy theo kế hoạch giáo dục môn học, căn cứ yêu cầu cần đạt của chương trình môn học, hoạt động giáo dục, các tổ/nhóm chuyên môn chủ động xây dựng ma trận, đặc tả, đề kiểm tra dựa trên cơ sở tập huấn tại Công văn số 1832/SGDĐT-GDTrH ngày 21/7/2023 của Sở GDĐT về việc tập huấn về kiểm tra, đánh giá theo Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT.

- Căn cứ vào chuẩn kiến thức, kỹ năng, hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp THPT (CT GDPT 2006); yêu cầu cần đạt của chương trình môn học, hoạt động giáo dục (CT GDPT 2018); mức độ phát triển năng lực của học sinh, mức độ hoàn thành nhiệm vụ học tập của học sinh theo chương trình môn học, hoạt động giáo dục, nhà trường xác định tỉ lệ các câu hỏi, bài tập theo 4 mức độ yêu cầu trong các bài kiểm tra, đánh giá đảm bảo sự phù hợp với đối tượng học sinh.

- Mức độ yêu cầu của các câu hỏi trong đề kiểm tra như sau: Nhận biết chiếm tỉ lệ 40% tổng điểm đề kiểm tra; Thông hiểu chiếm tỉ lệ 30% tổng điểm đề kiểm tra; Vận dụng chiếm tỉ lệ 20% tổng điểm đề kiểm tra; Vận dụng cao chiếm tỉ lệ 10% tổng điểm đề kiểm tra.

- Nội dung đề kiểm tra phải bảo đảm tính khoa học, chính xác, chặt chẽ, thể hiện đúng mức độ yêu cầu về kiến thức và kỹ năng được xác định trong chương trình của mỗi môn học. Lời văn, câu chữ rõ ràng, không sai sót.

4. Cấu trúc đề kiểm tra như sau:

Môn

Cấu trúc đề

Ngữ văn (lớp 12)

Tự luận

Ngữ văn (lớp 10, 11)

Trắc nghiệm  : 35% (07 câu x 0,5 đ =3,5 điểm)

Tự luận          : 65% (6,5 điểm)

Toán

Trắc nghiệm  : 70% (35 câu x 0,2 đ =7,0 điểm)

Tự luận           : 30% (3,0 điểm)

Vật lí, Hóa học, Sinh học, CN,

Lịch sử, Địa lí, Tin, CD/GDKT&PL

Trắc nghiệm  : 70% (28 câu x 0,25 đ =7,0 điểm)

Tự luận           : 30% (3,0 điểm)

Tiếng Anh

Trắc nghiệm  : 70% (28 câu x 0,25 đ =7,0 điểm)

Tự luận           : 30% (3,0 điểm) - (Kể cả vấn đáp)

5. Lịch kiểm tra:

Khối lớp

Thứ, ngày kiểm tra

Môn kiểm tra

Khối 12

Sáng thứ 2, 25/12/2023

Toán 12

Tiếng Anh 12

GDCD 12

Sáng thứ 4, 27/12/2023

Ngữ văn 12

Lịch sử 12

Vật lí 12

Sáng thứ 6, 29/12/2023

Hóa học 12

Sinh học 12

Địa lí 12

Khối 10 &Khối 11

Sáng thứ 3, 26/12/2023

Ngữ văn (10, 11)

Lịch sử (10, 11)

Hóa 10/Địa 10

Sinh 11/Địa 11

Sáng thứ 5, 28/12/2023

Tiếng Anh (10, 11)

Vật lí (10, 11)

CN 10; Sinh học 10

Hóa học 11

Sáng thứ 7, 30/12/2023

Toán (10, 11)

GDKTPL (10, 11)

Tin (10, 11)


Lưu ý:

- Giáo viên coi kiểm tra có mặt tại Phòng Hội đồng và học sinh có mặt tại Phòng kiểm tra môn đầu tiên lúc 06 giờ 45 phút.

- Đối với khối 10 và 11, những buổi có kiểm tra môn học lựa chọn: Mỗi buổi học sinh kiểm tra tối đa 03 môn. Giữa các môn sẽ có thời gian chờ, vì vậy, học sinh tập trung về các phòng chờ, giữ trật tự.

6. Làm đề kiểm tra:

- Tổ trưởng chuyên môn tổ chức triển khai, thống nhất ma trận, bảng đặc tả đề đối với từng môn/khối; gửi bảng phân công giáo viên ra đề và ma trận, bảng đặc tả qua email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. trước ngày 09/12/2023.

- Tổ trưởng chuyên môn phân công mỗi khối lớp: 02 bộ đề.

- Giáo viên được phân công ra đề thực hiện một số công việc cụ thể sau:

+ Chịu trách nhiệm tuyệt đối bảo mật và độ chính xác của đề kiểm tra; đề kiểm tra phải đúng theo ma trận, bảng đặc tả đã thống nhất trong tổ;

+ Mỗi bộ đề kiểm tra (trừ môn Ngữ văn lớp 12): Bao gồm đầy đủ phần Trắc nghiệm và Tự luận. Hình thức trình bày theo đúng mẫu đề kiểm tra đã quy định.

Lưu ý: Giáo viên nộp trực tiếp bản in cho thầy Bùi Quốc Anh- Phó Hiệu trưởng. Thời gian nộp đề (bản in và file): Trước ngày 14/12/2023.

- Hiệu trưởng bốc thăm chọn bộ đề chính thức và đề dự phòng. Sau đó, giao đề chính thức cho Ban in sao đề kiểm tra.

- Ban đề và in sao đề giao đề kiểm tra các môn cho Ban coi kiểm tra trước mỗi buổi kiểm tra.

II. Công tác coi và chấm kiểm tra cuối kỳ:

1. Công tác coi kiểm tra:

- Lãnh đạo Hội đồng:

+ Chủ tịch:            Nguyễn Thị Ngọc Hoa, Hiệu trưởng.

+ Phó Chủ tịch:    Bùi Quốc Anh, Phó Hiệu trưởng.

+ Thư ký:              Nguyễn Công Tín, Thư ký hội đồng.

- Giáo viên thực hiện công tác công coi kiểm tra cuối kỳ 1 theo Quyết định của Hiệu trưởng.

2. Công tác làm phách:

- Bộ phận làm phách gồm: Lãnh đạo hội đồng, Thư ký hội đồng, giáo viên được phân công theo Quyết định của Hiệu trưởng.

3. Công tác chấm bài:

- Lãnh đạo phụ trách: Thầy Bùi Quốc Anh.

- Chấm tập trung tại trường: Sau khi đã kiểm tra, các tổ sẽ chấm tập trung theo quy định của nhà trường.

- Tổ trưởng, tổ phó phải tổ chức họp trước khi chấm bài để thống nhất đáp án, thang điểm, lập biên bản theo mẫu và nộp cho thầy Bùi Quốc Anh.

- Tổ trưởng,Tổ phó điều hành chung, đầu buổi nhận bài từ thầy Bùi Quốc Anh và cuối buổi giao lại bài.

* Cách ghi điểm trên phiếu chấm và trên bài kiểm tra:

Điểm các bài kiểm tra là số nguyên hoặc số thập phân được lấy đến chữ số thập phân thứ nhất sau khi làm tròn số.

4. Các quy định khác về kiểm tra:

Thực hiện theo Quy chế kiểm tra, đánh giá học sinh từ năm học 2023-2024     ban hành kèm theo Quyết định số 204/QD-QHQN ngày 15/11/2023 của Hiệu trưởng trường Quốc Học Quy Nhơn.

5. Công tác chấm phúc tra:

5.1. Dự kiến ngày nhận đơn phúc tra bài kiểm tra:

Nhận đơn phúc khảo từ 7g00 đến 10g00 ngày 03/01/2024

5.2. Dự kiến ngày chấm phúc tra: Chấm phúc tra từ 14g00 ngày 04/01/2024 đến khi hoàn thành nhiệm vụ.

III. Tổ chức thực hiện:

- Lãnh đạo trường triển khai kế hoạch kiểm tra cuối kỳ I cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh của trường.

- Tất cả cán bộ, giáo viên căn cứ kế hoạch thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc cần phản ánh kịp thời với lãnh đạo nhà trường để tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn./.

Nơi nhận:

- TT, TP các tổ chuyên môn;

- GVCN các lớp;

- Website trường QHQN;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

DUYỆT

(Đã ký và đóng dấu)

Nguyễn Thị Ngọc Hoa

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Bùi Quốc Anh


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Truyền thống

"Yêu nước, hiếu học, kính thầy, mến bạn"

Hỗ trợ trực tuyến

admin@quochocquynhon.edu.vn

Facebook

FANPAGE TRƯỜNG

 

FANPAGE ĐOÀN TRƯỜNG

Liên kết website

CQ Đảng, Nhà nước
Các trường đại học
Thông tin đại chúng
Website khác

Số lượng truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay:241
mod_vvisit_counterHôm qua969
mod_vvisit_counterTuần này6198
mod_vvisit_counterTuần qua19759
mod_vvisit_counterTháng này35472
mod_vvisit_counterTháng trước29987
mod_vvisit_counterTất cả1893195

Đang truy cập 20
IP 3.236.83.154
,
Ngày