Design by XH
Kế Hoạch kiểm tra cuối học kỳ 1, năm học 2022-2023
Thứ tư, 07 Tháng 12 2022 22:50

Căn cứ Công văn số 126/KH-QHQN về Kế hoạch giáo dục năm học 2022-2023  ngày 19/9/2022 của trường Quốc Học Quy Nhơn;

Căn cứ Công văn số 2391/SGDĐT-GDTrH ngày 11/10/2022 của Sở GDĐT Bình Định v/v hướng dẫn tổ chức kiểm tra, đánh giá học sinh THCS, THPT từ năm học 2022-2023;

Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường, Trường Quốc Học Quy Nhơn xây dựng Kế hoạch kiểm tra cuối học kỳ 1 năm học 2022-2023 như sau:

1. Nội dung kiểm tra:

Thực hiện theo Kế hoạch giáo dục năm học 2022-2023 đã được Hiệu trưởng nhà trường phê duyệt.

2. Các môn kiểm tra chung:

a) Đối với khối lớp 11, 12:

- Kiểm tra chung 09 môn học gồm: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí và Giáo dục công dân.

- Nội dung kiểm tra: Chương trình học kỳ 1 tính đến hết tuần 17.

- Thời gian tổ chức: Tuần 18 (từ ngày 03/01/2023-07/01/2023)

(Lịch kiểm tra cụ thể sẽ thông báo sau)

- Thời gian làm bài:

+ Các môn Ngữ văn và Toán  : 90 phút.

+ Các môn còn lại                   : 45 phút.

Lưu ý: Đối với môn tiếng Anh, tổng thời lượng kiểm tra là 60 phút. Riêng phần kiểm tra kỹ năng Nói, giáo viên tổ chức kiểm tra theo lớp trong tuần 17.

b) Đối với khối lớp 10:

- Kiểm tra chung toàn khối lớp 10 các môn học bắt buộc: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Lịch sử.

- Kiểm tra chung các môn học lựa chọn theo các lớp cụ thể như sau:

TT

Môn học lựa chọn

Số lớp

Lớp 10

1

Vật lí

10

A1->A8, C1, C2

2

Hóa học

10

A1->A8, B1, C3

3

Sinh học

06

A1->A5, B1

4

Địa lí

03

C1->C3

5

Giáo dục kinh tế & pháp luật

07

A6->A8, B1, C1->C3

6

Tin học

12

A1->A8, B1, C1-> C3

- Thời gian tổ chức: Tuần 18 (từ ngày 03/01/2023-07/01/2023)

- Nội dung kiểm tra: Chương trình học kỳ 1 tính đến hết tuần 17.

(Lịch kiểm tra cụ thể sẽ thông báo sau)

- Thời gian làm bài:

+ Các môn Ngữ văn và Toán  : 90 phút;

+ Các môn còn lại                   : 45 phút.

Lưu ý: Đối với môn tiếng Anh, tổng thời lượng kiểm tra là 60 phút. Riêng phần kiểm tra kỹ năng Nói, giáo viên tổ chức kiểm tra theo lớp trong tuần 17.

3. Các môn, hoạt động giáo dục còn lại: Giáo viên tổ chức kiểm tra theo lớp và theo đặc thù môn học, hoạt động giáo dục (thời gian tổ chức: trong tuần 17).

4. Yêu cầu đối với đề kiểm tra:

- Đề kiểm tra được xây dựng theo ma trận, bảng đặc tả đã được tập huấn tại Công văn số 112/SGDĐT-GDTrH ngày 19/01/2021 của Sở GDĐT về việc tập huấn giáo viên về kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh. Riêng đối với khối lớp 10, tùy theo kế hoạch giáo dục môn học, căn cứ yêu cầu cần đạt của chương trình môn học, hoạt động giáo dục, các tổ/nhóm chuyên môn chủ động xây dựng ma trận, đặc tả, đề kiểm tra dựa trên cơ sở tập huấn tại Công văn 112/SGDĐT-GDTrH ngày 19/01/2021 của Sở GDĐT.

- Căn cứ vào chuẩn kiến thức, kỹ năng, hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp THPT (CT GDPT 2006); yêu cầu cần đạt của chương trình môn học, hoạt động giáo dục (CT GDPT 2018); mức độ phát triển năng lực của học sinh, mức độ hoàn thành nhiệm vụ học tập của học sinh theo chương trình môn học, hoạt động giáo dục, nhà trường xác định tỉ lệ các câu hỏi, bài tập theo 4 mức độ yêu cầu trong các bài kiểm tra, đánh giá đảm bảo sự phù hợp với đối tượng học sinh.

- Mức độ yêu cầu của các câu hỏi trong đề kiểm tra như sau: Nhận biết chiếm tỉ lệ 40% tổng điểm đề kiểm tra; Thông hiểu chiếm tỉ lệ 30% tổng điểm đề kiểm tra; Vận dụng chiếm tỉ lệ 20% tổng điểm đề kiểm tra; Vận dụng cao chiếm tỉ lệ 10% tổng điểm đề kiểm tra.

- Nội dung đề kiểm tra phải bảo đảm tính khoa học, chính xác, chặt chẽ, thể hiện đúng mức độ yêu cầu về kiến thức và kỹ năng được xác định trong chương trình của mỗi môn học. Lời văn, câu chữ rõ ràng, không sai sót.

Lưu ý: Cấu trúc đề kiểm tra như sau:

Môn

Cấu trúc đề

Ngữ văn (lớp 11, 12)

Tự luận

Ngữ văn (lớp 10)

Trắc nghiệm          : 35% (07 câu x 0,5 đ =3,5 điểm)

Tự luận       : 65% (6,5 điểm)

Toán

Trắc nghiệm          : 70% (35 câu x 0,2 đ =7,0 điểm)

Tự luận       : 30% (3,0 điểm)

Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, GDCD

Trắc nghiệm          : 70% (28 câu x 0,25 đ =7,0 điểm)

Tự luận       : 30% (3,0 điểm)

Tiếng Anh (lớp 11, 12)

Trắc nghiệm          : 65% (26 câu x 0,25 đ =6,5 điểm)

Tự luận       : 35% (3,5 điểm)

Tiếng Anh (lớp 10)

Trắc nghiệm          : 70% (28 câu x 0,25 đ =7,0 điểm)

Tự luận       : 30% (3,0 điểm)

5. Làm đề kiểm tra:

- Tổ trưởng chuyên môn tổ chức triển khai, thống nhất ma trận, bảng đặc tả đề đối với từng môn/khối.

- Tổ trưởng chuyên môn phân công mỗi khối lớp: 02 bộ đề.

- Giáo viên được phân công ra đề thực hiện một số công việc cụ thể sau:

+ Chịu trách nhiệm tuyệt đối bảo mật và độ chính xác của đề kiểm tra; đề kiểm tra phải đúng theo ma trận, bảng đặc tả đã thống nhất trong tổ.

+ Mỗi bộ đề kiểm tra (trừ môn Ngữ văn): bao gồm đầy đủ phần Trắc nghiệm + Tự luận. Trong đó: phần Trắc nghiệm đã được hoán vị thành 04 mã đề; phần Tự luận giống nhau cho các mã đề. Đề kiểm tra, đáp án + hướng dẫn chấm phải được trình bày, in ấn theo mẫu quy định (có mẫu đính kèm – Phụ lục 01).

- Hiệu trưởng bốc thăm chọn bộ đề chính thức và đề dự phòng. Sau đó, giao đề chính thức cho Ban in sao đề kiểm tra.

- Ban đề và in sao đề giao đề kiểm tra các môn cho Ban coi kiểm tra trước mỗi buổi kiểm tra.

6. Thời gian nộp đề kiểm tra: (theo Phụ lục 02).

7. Phân công nhiệm vụ Hội đồng kiểm tra: Theo Quyết định của Hiệu trưởng.

8. Các quy định khác về kiểm tra:

Thực hiện theo Quy chế kiểm tra, đánh giá học sinh từ năm học 2022-2023 của Hiệu trưởng trường Quốc Học Quy Nhơn.

Đề nghị cán bộ, giáo viên và nhân viên thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này. Giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn có trách nhiệm phổ biến những nội dung liên quan cho học sinh. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc cần phản ánh kịp thời với BGH để tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn./.


Nơi nhận:

- Hiệu trưởng (để b/cáo);

- Phó Hiệu trưởng: Nguyễn Đình Sim;

- Tổ trưởng, Tổ phó các tổ chuyên môn;

- GVCN các lớp;

- Website Nhà trường;

- Lưu: VT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Bùi Quốc Anh


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Truyền thống

"Yêu nước, hiếu học, kính thầy, mến bạn"

Hỗ trợ trực tuyến

admin@quochocquynhon.edu.vn

Facebook

FANPAGE TRƯỜNG

 

FANPAGE ĐOÀN TRƯỜNG

Liên kết website

CQ Đảng, Nhà nước
Các trường đại học
Thông tin đại chúng
Website khác

Số lượng truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay:213
mod_vvisit_counterHôm qua969
mod_vvisit_counterTuần này6170
mod_vvisit_counterTuần qua19759
mod_vvisit_counterTháng này35444
mod_vvisit_counterTháng trước29987
mod_vvisit_counterTất cả1893167

Đang truy cập 17
IP 3.236.83.154
,
Ngày