Design by XH
Kế hoạch tổ chức khảo sát năng lực kỳ thi tốt nghiệp thpt năm 2020
Thứ sáu, 10 Tháng 7 2020 10:13
1. Mục đích của kỳ thi:

- Giúp học sinh rèn luyện kỹ năng làm bài và tự đánh giá năng lực học tập của mình để có kế hoạch tự ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

- Giúp các em học sinh xác định được năng lực của mình để có kế hoạch ôn tập phù hợp hơn để chuẩn bị tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

2. Đối tượng dự thi: Học sinh lớp 12 đang học tại trường.

3. Thời gian đăng ký:

- Thời gian đăng ký: Chậm nhất là sáng ngày 20/6/2020.

- GVCN khối 12 nộp danh sách đăng ký cho thầy Hoan (Phòng Giáo vụ).

4. Bài thi, hình thức thi, đề thi, thời gian làm bài thi và lịch thi:

4.1. Bài thi:

Thí sinh dự thi 4 bài thi gồm:

+ 3 bài thi bắt buộc: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh.

+ 1 bài thi tự chọn: Bài thi KHTN (tổ hợp các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học) hoặc bài thi KHXH (tổ hợp các môn Lịch sử, Địa lí, GDCD).

4.2Hình thức thi:

- Các bài thi Toán, Tiếng Anh, KHTN và KHXH thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan; thí sinh làm bài thi trên Phiếu trả lời trắc nghiệm.

- Bài thi Ngữ văn thi theo hình thức tự luận.

4.3. Đề thi:

- Nội dung thi nằm trong Chương trình cấp THPT, chủ yếu là lớp 12.

- Đề thi gồm các câu hỏi ở các cấp độ cơ bản phục vụ mục đích xét công nhận tốt nghiệp THPT và các câu hỏi phân hóa phục vụ mục đích xét tuyển ĐH, CĐ.

- Đề thi cho mỗi môn thành phần của các bài thi KHTN, KHXH có 40 câu hỏi trắc nghiệm; đề thi của bài thi Toán, Tiếng Anh có 50 câu hỏi trắc nghiệm. Mỗi câu hỏi trắc nghiệm có 4 phương án trả lời với duy nhất 1 phương án trả lời đúng.

- Đề thi bài thi Ngữ văn có phần Đọc hiểu và phần Làm văn.

4.4. Thời gian làm bài:

- Bài thi Ngữ văn: 120 phút.

- Bài thi Toán: 90 phút.

- Bài thi Tiếng Anh: 60 phút.

- Bài thi Tự chọn: 150 phút (Thời gian làm bài dành cho mỗi môn thành phần: 50 phút).

4.5. Lịch thi:

Tổ chức thi trong 03 buổi chiều (Ngày 20, 21, 22/7/2020).

Thứ, ngày

Buổi

Bài thi

Thời gian làm bài

Thứ Hai

(20/7/2020)

Chiều

Ngữ văn

120 phút

Thứ Ba

(21/7/2020)

Chiều

Toán

90 phút

Tiếng Anh

60 phút

Thứ Tư

(22/7/2020)

Chiều

Tự chọn

150 phút

(Mỗi môn thành phần: 50 phút)

Thời gian thí sinh có mặt tại phòng thi: 13 giờ 45.

Lưu ý:

- Sáng ngày 18/7/2020, niêm yết danh sách thí sinh từng phòng thi tại Bảng tin.

- Danh sách thí sinh được xếp theo thứ tự a, b, c,...; lần lượt hết số thí sinh tự chọn bài thi KHTN đến số thí sinh tự chọn bài thi KHXH. Mỗi phòng thi có 36 thí sinh. Mỗi thí sinh có một Số báo danh duy nhất.

5. Lãnh đạo hội đồng:

- Chủ tịch: Nguyễn Văn Thật, Hiệu trưởng.

- Phó Chủ tịch: Huỳnh Lê Minh, Phó Hiệu trưởng.

- Phó Chủ tịch: Nguyễn Đình Sim, Phó Hiệu trưởng.

- Thư ký: Nguyễn Công Tín, TKHĐ.

6.  Làm đề thi, coi thi, làm phách, chấm thi:

6.1. Ban đề thi và in sao đề thi:

- Ông Huỳnh Lê Minh, Phó Hiệu trưởng                  - Trưởng ban.

- Ông Nguyễn Công Tín, TKHĐ                    - Thành viên

- Ông Bạch Xuân Hoan, nhân viên thiết bị    - Thành viên

* Công việc cụ thể:

- Thầy Huỳnh Lê Minh phân công giáo viên ra đề thi. (Có quyết định riêng).

- Cấu trúc, mức độ đề thi như đề thi minh họa do Bộ GD&ĐT công bố.

- Giáo viên ra đề phải chịu trách nhiệm về tính chính xác và bảo mật của đề thi. Đề thi phải được đánh máy vi tính theo mẫu đã quy định. Đáp án-Thang điểm bài thi Ngữ văn phải chi tiết, cho theo thang điểm 10.

- Thời gian gửi dữ liệu: Chậm nhất là sáng ngày 06/7/2020.

- Địa chỉ gửi dữ liệu: Email của thầy Huỳnh Lê Minh. Khi gửi dữ liệu, giáo viên phải dùng địa chỉ email của mình (Do nhà trường đã cung cấp) và trực tiếp thao tác, không được nhờ người khác. Đối với những đề trắc nghiệm, chỉ gửi phần bản gốc theo quy định của chương trình McMIX, trước khi gửi dữ liệu phải chạy chương trình McMIX để kiểm tra lại.

- Thầy Huỳnh Lê Minh chỉnh sửa, trộn đề trắc nghiệm, in bản chính và phôtô đề thi và Đáp án-Thang điểm.

- Thầy Nguyễn Công Tín và Bạch Xuân Hoan hỗ trợ thầy Huỳnh Lê Minh phôtô đề thi và niêm phong bì đề thi.

6.2. Ban Coi thi:

- Ông Nguyễn Văn Thật, Hiệu trưởng            - Chủ tịch

- Ông Huỳnh Lê Minh, Phó Hiệu trưởng                  - Phó Chủ tịch

- Ông Nguyễn Đình Sim, Phó Hiệu trưởng     - Phó Chủ tịch

- Ông Nguyễn Công Tín, TKHĐ                    - Thư ký

- Ông Bạch Xuân Hoan, nhân viên thiết bị    - Phục vụ

- Giáo viên coi thi (Có danh sách phân công)

* Lưu ý:

+ Thầy Nguyễn Công Tín phân công giáo viên coi thi; số lượng giáo viên tùy thuộc vào môn thi.

+ Thời gian giáo viên coi thi có mặt tại Phòng Hội đồng: 13 giờ 45

6.3. Ban làm phách:

- Ông Nguyễn Văn Thật, Hiệu trưởng            - Trưởng ban

- Ông Huỳnh Lê Minh, Phó Hiệu trưởng                  - Phó ban

- Ông Nguyễn Đình Sim, Phó Hiệu trưởng     - Thành viên

- Ông Nguyễn Công Tín, TKHĐ                    - Thành viên

* Lưu ý:

- Thời gian làm việc: Cuối mỗi buổi thi.

- Bộ phận làm phách phải cẩn thận, đánh đúng mã phách qui định và giữ bí mật.

6.4. Ban Chấm thi:

- Ông Nguyễn Văn Thật, Hiệu trưởng            - Trưởng ban

- Ông Huỳnh Lê Minh, Phó Hiệu trưởng                  - Phó ban

- Ông Nguyễn Công Tín, TKHĐ                    - Thành viên

- Bà Ngô Lê Ngọc Vi         , tổ phó tổ Tin học                  - Thành viên

- Các tổ trưởng/ phó (09 môn thi)                            - Thành viên

* Công việc cụ thể:

- Sau khi đã thi môn mà tổ phụ trách thì Tổ trưởng (Tổ phó) tổ chức chấm thi ngay. Các môn cuối cùng sẽ chấm thi vào ngày 23/7/2020.

- Giáo viên ra đề thi và các giáo viên đang dạy lớp 12 tham gia chấm thi. (Trừ giáo viên có con, em ruột dự thi môn mà giáo viên dạy).

- Trước khi nhận bài, các giáo viên phải họp để thống nhất Đáp án-Thang điểm, lập biên bản (theo mẫu) và nộp cho thầy Huỳnh Lê Minh. Nếu có sự thay đổi thì giáo viên ra đề đến tại phòng thầy Huỳnh Lê Minh để điều chỉnh ngay sau khi họp.

- Giáo viên cần nghiên cứu kỹ Đáp án-Thang điểm để chấm bài chính xác. Điểm bài thi không làm tròn.

- Xử lý kết quả thi: Thầy Huỳnh Lê Minh và Cô Ngô Lê Ngọc Vi.

7. Quy chế thi:

- Học sinh đến chậm quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh phát đề sẽ không được dự thi.

- Học sinh vi phạm quy chế xử lý theo Điều 49, Quy chế thi THPT quốc gia (Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2015/TT-BGDĐT, ngày 26/02/2015 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT).

Yêu cầu tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện nghiêm túc kế hoạch trên. GVCN khối 12 có trách nhiệm phổ biến những nội dung liên quan cho học sinh.

Nơi nhận:

- Lãnh đạo HĐ thi;

- GVCN khối 12;

- Lưu VT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Huỳnh Lê Minh


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

TRƯỜNG TÔIGet the Flash Player to see this player.

Truyền thống

"Yêu nước, hiếu học, kính thầy, mến bạn"

Hỗ trợ trực tuyến

admin@quochocquynhon.edu.vn

Liên kết website

CQ Đảng, Nhà nước
Các trường đại học
Thông tin đại chúng
Website khác

Số lượng truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay:147
mod_vvisit_counterHôm qua449
mod_vvisit_counterTuần này1923
mod_vvisit_counterTuần qua2587
mod_vvisit_counterTháng này8988
mod_vvisit_counterTháng trước16006
mod_vvisit_counterTất cả1080046

Đang truy cập 5
IP 3.237.186.116
,
Ngày