Design by XH
Thông báo Về việc tuyển sinh vào lớp 10 THPT, năm học 2017-2018
Thứ bảy, 06 Tháng 5 2017 15:01
Căn cứ Công văn số 607/SGDĐT-KT&QLCLGD, ngày 11/4/2017 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định V/v tuyển sinh vào lớp 10 THPT, năm học 2017-2018;

Trường Quốc Học Quy Nhơn thông báo về việc tuyển sinh vào lớp 10 THPT, năm học 2017-2018 của trường như sau:

I. ĐỊA BÀN, CHỈ TIÊU TUYỂN SINH

1. Địa bàn tuyển sinh:

Trường Quốc Học Quy Nhơn và trường THPT Trưng Vương tuyển học sinh tốt nghiệp THCS của các trường THCS thuộc Thành phố Quy Nhơn (trừ các trường THCS: Phước Mỹ, Bùi Thị Xuân, Trần Quang Diệu, Nhơn Bình, Nhơn Phú).

Học sinh được đăng ký tối đa 02 nguyện vọng, dự thi vào trường nào thì đăng ký nguyện vọng 1 tại trường đó và nguyện vọng 2 ở trường còn lại.

  • Lưu ý: Học sinh thuộc địa bàn Vân Canh, Vĩnh Thạnh, An Lão nếu có nguyện vọng có thể đăng ký dự thi vào trường Quốc Học nhưng khi đã dự thi thì không được đăng ký xét tuyển vào các trường THPT trên địa bàn Vân Canh, Vĩnh Thạnh, An Lão theo quy định vùng tuyển sinh.

2. Chỉ tiêu tuyển sinh:

Thực hiện theo Công văn số 714/SGDĐT-KT&QLCLGD ngày 24/4/2017 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định về việc giao chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2017-2018. Chỉ tiêu được giao là 450.

II. ĐỐI TƯỢNG, ĐỘ TUỔI, HỒ SƠ VÀ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN:

1. Đối tượng:

Là người đã tốt nghiệp THCS.

2. Độ tuổi:

a) Đối với thí sinh tốt nghiệp THCS trong năm học liền kề với kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10:

Thực hiện theo Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học. Cụ thể như sau:

- Tuổi của học sinh vào học lớp 10  là 15 tuổi.

- Đối với những học sinh được học vượt lớp ở cấp học trước hoặc học sinh vào cấp học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định thì tuổi lớp 10 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm tốt nghiệp cấp học trước.

- Học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở tuổi cao hơn 3 tuổi so với tuổi quy định.

b) Đối với thí sinh tự do đã tốt nghiệp THCS ở những năm trước:

Tuổi của học sinh vào học lớp 10 được phép cao hơn không quá 2 tuổi so với tuổi quy định.

3. Hồ sơ dự tuyển:

Hồ sơ dự tuyển của học sinh gồm các loại giấy tờ sau:

a) Đơn xin dự tuyển (Ghi đầy đủ các thông tin, cha mẹ học sinh và Ban giám hiệu trường THCS ký xác nhận. Trong mục nguyện vọng 2: Nếu đăng ký thì ghi “THPT Trưng Vương”, nếu không đăng ký thì ghi “Không”).

b) Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;

c) Bằng tốt nghiệp THCS hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời hoặc bản sao bằng tốt nghiệp THCS;

d) Bản chính học bạ (cấp THCS);

e) Giấy xác nhận thuộc đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên, khuyến khích do cơ quan có thẩm quyền cấp;

f) Giấy xác nhận do UBND xã, phường, thị trấn cấp (đối với người học đã tốt nghiệp THCS từ những năm học trước) không trong thời gian thi hành án phạt tù; cải tạo không giam giữ hoặc vi phạm pháp luật;

g) Hai ảnh cỡ 3cm x 4cm (kiểu ảnh chứng minh nhân dân), loại ảnh màu có thời gian chụp không quá 01 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ. Trong đó:

+ 01 ảnh có ghi họ tên, ngày sinh vào mặt sau của ảnh và bỏ vào 1 bì ni lông nhỏ.

+ 01 ảnh dán vào Thẻ dự thi. (Trên Thẻ dự thi cần ghi đầy đủ các thông tin. Riêng phần số báo danh, phòng thi thì khi Hội đồng coi thi niêm yết danh sách dự thi thí sinh tự ghi sau).

4. Điều kiện dự tuyển:

Trong độ tuổi quy định và có đủ hồ sơ hợp lệ như quy định trên.

III. TUYỂN THẲNG VÀ CHẾ ĐỘ ƯU TIÊN, KHUYẾN KHÍCH

1. Tuyển thẳng:

a) Đối tượng: Tuyển thẳng vào THPT các đối tượng sau đây:

- Học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú;

- Học sinh là người dân tộc thiểu số;

- Học sinh khuyết tật;

- Học sinh đạt giải cấp quốc gia trở lên về văn hóa; văn nghệ; thể dục thể thao; Cuộc thi khoa học kĩ thuật dành cho học sinh trung học.

b) Hồ sơ tuyển thẳng: Hồ sơ tuyển thẳng của học sinh gồm các loại giấy tờ sau:

- Đơn xin tuyển thẳng của học sinh;

- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;

- Bằng tốt nghiệp THCS hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời hoặc bản sao bằng tốt nghiệp THCS;

- Bản chính học bạ (cấp THCS);

- Giấy xác nhận do UBND xã, phường, thị trấn cấp (đối với người học đã tốt nghiệp THCS từ những năm học trước) không trong thời gian thi hành án phạt tù; cải tạo không giam giữ hoặc vi phạm pháp luật;

- Các loại giấy tờ chứng minh đối tượng tuyển thẳng tương ứng:

+ Học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú: Căn cứ vào Học bạ.

+ Học sinh là người dân tộc rất ít người: Căn cứ vào Giấy khai sinh.

+ Học sinh khuyết tật: Bản sao (có chứng thực) Giấy xác nhận khuyết tật do UBND cấp xã, phường, thị trấn cấp (theo mẫu 07 phụ lục kèm theo của Thông tư liên tịch số 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT ngày 28/12/2012).

+ Học sinh đạt giải Quốc gia: Căn cứ Bản sao (có chứng thực) Giấy chứng nhận đạt giải tương ứng.

c) Thời gian nhận hồ sơ tuyển thẳng:

Từ ngày 05/6/2017 đến ngày 08/6/2017.

  • Lưu ý: Trong 2 ngày 06 và 07/6/2016, cha mẹ học sinh thuộc diện tuyển thẳng mang theo các loại giấy tờ chứng minh đối tượng tuyển thẳng đến gặp Ban giám hiệu để kiểm tra và nhận đơn xin tuyển thẳng (cấp miễn phí). Khi Sở Giáo dục và Đào tạo duyệt danh sách tuyển thẳng (trước ngày thi tuyển) thì nhà trường sẽ thông báo tại Bảng tin.

2. Chế độ ưu tiên:

a) Cộng 3 điểm cho một trong các đối tượng:

- Con liệt sĩ; con thương binh mất sức lao động 81% trở lên; con bệnh binh mất sức lao động 81% trở lên; con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động 81% trở lên;

- Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945; con của người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.

b) Cộng 2 điểm cho một trong các đối tượng:

Con của Anh hùng lực lượng vũ trang, con của Anh hùng lao động, con của Bà mẹ Việt Nam anh hùng; con thương binh mất sức lao động dưới 81%; con bệnh binh mất sức lao động dưới 81%; con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%”.

c) Cộng 1 điểm cho một trong các đối tượng:

Người có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số; người học đang sinh sống, học tập ở các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn là các địa phương có trong Danh mục các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu thuộc diện đầu tư của chương trình 135; ở xã khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo quy định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ; ở thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi theo quy định hiện hành của Ủy ban Dân tộc còn hiệu lực thi hành. Cụ thể:

- Xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu thuộc diện đầu tư của chương trình 135 theo Quyết định số 204/QĐ-TTg ngày 01/2/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu thuộc diện đầu tư của chương trình 135 năm 2016.

- Thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc và miền núi vào diện đầu tư của chương trình 135 theo Quyết định số 75/QĐ-UBDT ngày 29/02/2016.

- Thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi theo Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19/9/2013 và Quyết định số 601/QĐ-UBDT ngày 29/10/2015 về công nhận, bổ sung, điều chỉnh thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III  thuộc vùng dân tộc và miền núi của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc.

- Xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Chế độ khuyến khích:

a) Đạt giải cá nhân trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh các bộ môn văn hoá:

Giải nhất: cộng 2,0 điểm; giải nhì: cộng 1,5 điểm; giải ba: cộng 1,0 điểm;

b) Đạt giải cá nhân cấp tỉnh do ngành giáo dục và đào tạo phối hợp với các ngành tổ chức ở cấp THCS trong các kỳ thi văn nghệ; thể dục thể thao; hội thao giáo dục quốc phòng; thi viết thư quốc tế; thi thí nghiệm thực hành một trong các bộ môn vật lí, hoá học, sinh học; thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật.

Giải nhất hoặc huy chương vàng: cộng 2,0 điểm; giải nhì hoặc huy chương bạc: cộng 1,5 điểm; giải ba hoặc huy chương đồng: cộng 1,0 điểm;

c) Học sinh được cấp chứng nhận nghề phổ thông trong kỳ thi do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức ở cấp THCS:

Loại giỏi: cộng 1,5 điểm; loại khá: cộng 1,0 điểm; loại trung bình: cộng 0,5 điểm.

  • Lưu ý:

Những học sinh đoạt nhiều giải khác nhau trong các cuộc thi chỉ được hưởng một mức cộng điểm của loại giải cao nhất.

- Điểm cộng thêm tối đa cho các đối tượng được hưởng chế độ ưu tiên, chế độ  khuyến khích là không quá 5 điểm.

IV. THỜI GIAN PHÁT HÀNH, THU NHẬN HỒ SƠ

- Bán hồ sơ: Từ ngày 01/6/2017 đến ngày 10/6/2017 (Mỗi bộ hồ sơ 5.000 đồng).

- Thu nhận hồ sơ: Từ ngày 05/6/2017 đến ngày 10/6/2017.

Thời gian làm việc trong ngày như sau:

+ Buổi sáng:   Từ 7g00 đến 10g30.

+ Buổi chiều:  Từ 14g00 đến 16g30.

  • Lưu ý:

- Để tiện việc liên lạc khi cần thiết, đề nghị ghi số điện thoại (cố định hoặc di động của cha mẹ, của học sinh) vào mặt trước của bì hồ sơ.

- Hồ sơ dự tuyển không được tẩy xóa, sửa chữa. Trước khi nộp hồ sơ, cần kiểm tra lại các loại giấy tờ cho đầy đủ và đúng quy định. Khi nộp hồ sơ cần theo thứ tự, tránh chen lấn gây mất trật tự.

- Hồ sơ dự tuyển đã nộp không được rút lại trước khi công bố kết quả thi tuyển.

- Sau khi thi xong, thí sinh phải giữ lại Thẻ dự thi để nếu không trúng tuyển thì mang theo khi nhận lại hồ sơ.

V. MÔN THI, LỊCH THI, ĐIỂM BÀI THI, HỆ SỐ ĐIỂM BÀI THI

- Trong kỳ thi tuyển, học sinh phải dự thi viết bằng hình thức tự luận 3 môn: Ngữ văn, Toán và Tiếng Anh.

- Nội dung thi: Trong phạm vi chương trình THCS do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, chủ yếu là ở lớp 9.

- Lịch thi và thời gian làm bài:

Ngày thi

Buổi thi

Môn thi

Thời gian làm bài

Giờ mở bì đề thi

Giờ phát đề thi

Giờ bắt đầu làm bài

13/6/2017

Sáng

Ngữ văn

120 phút

7 giờ 15

7 giờ 25

7 giờ 30

Chiều

Tiếng Anh

60 phút

14 giờ 15

14 giờ 25

14 giờ 30

14/6/2017

Sáng

Toán

120 phút

7 giờ 15

7 giờ 25

7 giờ 30

- Điểm bài thi là tổng điểm thành phần của từng câu hỏi trong đề thi. Điểm bài thi được cho theo thang điểm từ điểm 0 đến điểm 10 và được cho điểm lẻ đến 0,25.

- Hệ số điểm bài thi:

+ Các môn Ngữ văn, Toán: Hệ số 2.

+ Môn Tiếng Anh: Hệ số 1.

  • Lưu ý:

- 15g00, ngày 12/6/2017: Thí sinh đến trường để xem số báo danh, phòng thi và nghe phổ biến quy chế thi. Thí sinh tự ghi số báo danh, phòng thi vào Thẻ dự thi.

- Ngày 18/7/2017: Công bố kết quả.

- 16g00, ngày 20/7/2017: Tất cả thí sinh được tuyển thẳng hoặc trúng tuyển vào trường tập trung nghe phổ biến về thi khảo sát năng lực môn Tiếng Anh và làm Phiếu đăng ký nguyện vọng phân ban để xếp lớp. Nếu học sinh không dự thi khảo sát hoặc không nộp Phiếu đăng ký nguyện vọng phân ban thì nhà trường sẽ tự sắp xếp vào các ban, lớp.

VI. ĐIỂM XÉT TUYỂN

Học sinh được công nhận trúng tuyển là những học sinh không vi phạm quy chế thi, có đủ các bài thi, không có bài thi nào bị điểm 0 và đạt điểm chuẩn trúng tuyển theo quy định.

Điểm xét tuyển là tổng điểm của ba bài thi đã tính theo hệ số và điểm cộng thêm cho đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên, khuyến khích.

Điểm chuẩn trúng tuyển là điểm xét tuyển thấp nhất mà trường được phép thu nhận học sinh vào trường theo số lượng chỉ tiêu được phân bổ.

  • Lưu ý: Trường Quốc Học Quy Nhơn và trường THPT Trưng Vương có chung địa bàn tuyển sinh nên căn cứ kết quả thi và nguyện vọng của thí sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ xét công nhận học sinh trúng tuyển vào từng trường. Điểm trúng tuyển nguyện vọng 2 phải cao hơn điểm chuẩn của trường đó từ 2,0 điểm trở lên.

Các thông tin cập nhật về kỳ thi được thông báo tại Bảng tin của nhà trường, thí sinh dự thi cần chú ý theo dõi để biết và thực hiện.

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Văn Thật


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Âm nhạc

Video khai giảngGet the Flash Player to see this player.

Truyền thống

"Yêu nước, hiếu học, kính thầy, mến bạn"

Hỗ trợ trực tuyến

admin@quochocquynhon.edu.vn

Liên kết website

CQ Đảng, Nhà nước
Các trường đại học
Thông tin đại chúng
Website khác

Số lượng truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay:11
mod_vvisit_counterHôm qua307
mod_vvisit_counterTuần này1399
mod_vvisit_counterTuần qua2955
mod_vvisit_counterTháng này8110
mod_vvisit_counterTháng trước16364
mod_vvisit_counterTất cả711289

Đang truy cập 5
IP 54.224.60.122
,
Ngày