Design by XH
Kế hoạch kiểm tra HK1 năm học 2014-2015
Thứ sáu, 28 Tháng 11 2014 00:00

Thực hiện Công văn số 1786/SGDĐT-GDTrH, ngày 25/11/2014 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định, V/v Hướng dẫn tổ chức kiểm tra học kỳ và đánh giá, xếp loại học sinh trung học năm học 2014-2015; Trường Quốc Học Quy Nhơn thông báo kế hoạch kiểm tra học kỳ I, năm học 2014-2015 như sau:

I. CÁC MÔN GVBM TỰ KIỂM TRA:

- Gồm 3 môn: Thể dục, GDQP-AN, Tin học của cả 3 khối và môn Tiếng Anh của khối 10, 11 (Phần kỹ năng nghe, nói).

- Thời gian tổ chức: Tuần 16 (từ 08/12/2014 --> 13/12/2014).

v      Chú ý:

- Đối với môn Tiếng Anh của lớp 10, 11: GVBM tự kiểm tra phần kỹ năng nghe và nói
(4 điểm; cho điểm lẻ đến 0,5). Còn phần kỹ năng viết và đọc sẽ kiểm tra trắc nghiệm theo đề chung (6 điểm). Điểm kiểm tra học kỳ là tổng điểm của 2 phần trên.

- GVBM phải thông báo tiết kiểm tra học kỳ cho học sinh trước 1 tuần.

- Nếu học sinh vi phạm quy chế thì GVBM lập biên bản (mẫu biên bản lấy tại Phòng Hội đồng), đồng thời ghi vào Sổ đầu bài. Những trường hợp này cũng xử lý như các môn kiểm tra chung (cho điểm 0 và Hạnh kiểm học kỳ I xếp loại Yếu, trừ điểm thi đua của lớp). Nộp các biên bản vi phạm và kèm theo tang vật (nếu có) cho thầy Giang.

II. CÁC MÔN KIỂM TRA CHUNG:

1.  Các môn, thời gian tổ chức, thời gian làm bài:

- Gồm 10 môn (trừ Thể dục, GDQP-AN và Tin học).

- Thời gian tổ chức: Tuần 17, 18 (5 ngày: 18/12/2014 --> 23/12/2014).

(Xem lịch cụ thể kèm theo)

- Thời gian làm bài:

+ Ngữ văn, Toán:  90 phút.

+ Tiếng Anh (Lớp 10, 11):    35 phút.

+ Các môn còn lại: 45 phút.

2. Nội dung kiểm tra:

Bao gồm nội dung chương trình học kỳ 1.

v      Chú ý: Trước khi kiểm tra học kỳ, GVBM phải hoàn thành chương trình giảng dạy trong học kỳ I. GVBM cần kiểm tra lại tiến độ thực hiện chương trình, nếu thiếu tiết thì tự bố trí dạy bù.

3.  Yêu cầu đối với đề kiểm tra:

- Kiểm tra những kiến thức cơ bản, khả năng vận dụng và kỹ năng thực hành của học sinh trong phạm vi môn học.

- Nội dung đề kiểm tra phải bảo đảm tính khoa học, chính xác, chặt chẽ, thể hiện đúng mức độ yêu cầu về kiến thức và kỹ năng được xác định trong chương trình và sách giáo khoa của mỗi môn học. Lời văn, câu chữ rõ ràng, không sai sót, không được viết tắt một cách tuỳ tiện.

- Phân loại được trình độ học sinh, phù hợp với lứa tuổi học sinh và thời gian quy định đối với từng môn học.

4. Cấu trúc của đề kiểm tra:

Khối

Môn

Cấu trúc

Nội dung kiến thức

12

Toán

100% tự luận

Phần giống nhau của chương trình chuẩn và nâng cao.

Lý, Hóa, Sinh

100% trắc nghiệm

(Gồm 25 câu; mỗi câu 0,4 điểm)

Tiếng Anh

100% trắc nghiệm

(Gồm 40 câu; mỗi câu 0,25 điểm)

Chương trình chuẩn.

Các môn

còn lại

100% tự luận

10, 11

Toán

30% trắc nghiệm và 70% tự luận

1. Trắc nghiệm (3 điểm):

(Gồm 12 câu; mỗi câu 0,25 điểm)

2. Tự luận (7 điểm):

Phần giống nhau của chương trình chuẩn và nâng cao.

Lý, Hóa, Sinh

50% trắc nghiệm và 50% tự luận

1. Trắc nghiệm (5 điểm):

(Gồm 10 câu; mỗi câu 0,5 điểm)

2. Tự luận (5 điểm):

Tiếng Anh

Chỉ kiểm tra kỹ năng viết và đọc (6 điểm)

100% trắc nghiệm

(Gồm 30 câu; mỗi câu 0,2 điểm)

Chương trình chuẩn.

Các môn

còn lại

30% trắc nghiệm và 70% tự luận

1. Trắc nghiệm (3 điểm):

(Gồm 12 câu; mỗi câu 0,25 điểm)

2. Tự luận (7 điểm):

5. Làm đề kiểm tra:

- Mỗi môn kiểm tra chung ở các khối, thầy Minh phân công 2 giáo viên ra đề, ma trận và hướng dẫn chấm đề xuất (Có quyết định riêng).

- Giáo viên ra đề cần nghiên cứu kỹ phân phối chương trình (Chú ý phần giảm tải) để ra đề cho phù hợp. Đặc biệt đối với các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh: Giáo viên ra đề cần nghiên cứu kỹ cả phân phối chương trình chuẩn và nâng cao để lựa chọn những phần giống nhau.

- Giáo viên ra đề phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, bảo mật của đề, ma trận và hướng dẫn chấm. Hướng dẫn chấm phải chi tiết, cho theo thang điểm 10.

- Đề, ma trận và hướng dẫn chấm phải được đánh máy vi tính theo mẫu đã quy định (Vào Web của trường tải về).

- Thời gian gửi dữ liệu: Chậm nhất là sáng ngày 11/12/2014.

- Địa chỉ gửi dữ liệu:

+ Đề các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Công nghệ, Anh:

Gửi tới địa chỉ email của thầy Bình.

+ Đề các môn Văn, Sử, GDCD, Địa:

Gửi tới địa chỉ email của thầy Minh.

- Từ các đề đề xuất của giáo viên, BGH chọn 01 đề chính thức, 01 đề dự phòng; trộn đề trắc nghiệm và in bản chính đề, ma trận, hướng dẫn chấm. Cụ thể:

+ Thầy Bình: Toán, Lý, Hóa, Sinh, Công nghệ, Anh.

+ Thầy Minh: Văn, Sử, GDCD, Địa.

Đề dự phòng sử dụng đối với những học sinh vắng có lý do hoặc trong năm học sau.

- BGH phôtô đề, ma trận, hướng dẫn chấm cho giáo viên và giám sát việc phôtô đề cho học sinh. Cụ thể:

+ Thầy Thọ: Toán, Lý, Hóa, Sinh, Công nghệ, Anh.

+ Cô Thủy: Văn, Sử, GDCD, Địa.

v      Chú ý:

- Đối những đề kiểm tra có phần trắc nghiệm, giáo viên chỉ gửi dữ liệu phần bản gốc theo quy định của chương trình McMIX. Trước khi nộp đề, giáo viên ra đề phải chạy chương trình McMIX để kiểm tra lại.

- Khi gửi dữ liệu cho BGH, giáo viên phải dùng địa chỉ email của mình (Do nhà trường đã cung cấp) và trực tiếp thao tác, không được nhờ người khác.

6. Coi kiểm tra:

- Lãnh đạo Hội đồng:

+ Chủ tịch: Trần Xuân Bình, Hiệu trưởng.

+ Phó chủ tịch:

1) Nguyễn Đình Thọ, Phó Hiệu trưởng.

2) Đặng Thị Thu Thủy, Phó Hiệu trưởng.

3) Huỳnh Lê Minh, Phó Hiệu trưởng.

+ Thư ký:

1) Diệp Trúc Giang, TKHĐ.

2) Trần Ngọc Hoàng, Giáo vụ.

- Thầy Giang phân công giáo viên coi kiểm tra theo từng buổi (các giáo viên Tin học được nghỉ coi kiểm tra để nhập điểm). Vì số lượng giám thị vừa đủ số phòng kiểm tra nên yêu cầu giáo viên có mặt đầy đủ, đúng giờ và coi thi nghiêm túc. Trường hợp đột xuất, giáo viên không thể coi kiểm tra theo lịch đã phân công thì báo cho thầy Giang để điều người thay thế, không được tự ý đổi buổi hoặc nhờ người khác.

- Thời gian giáo viên coi kiểm tra có mặt tại phòng Hội đồng:

+ Buổi sáng: 6g45.

+ Buổi chiều: 13g45.

7. Làm phách:

- Bộ phận làm phách gồm: BGH, Hoàng, Tín, Sim, Bảo, Quý, Tâm.

- Thời gian làm việc: Cuối mỗi buổi kiểm tra.

- Bộ phận làm phách phải cẩn thận, đánh đúng mã phách qui định và giữ bí mật.

8. Chấm bài:

- Chấm bài tập trung tại trường:

+ Đợt 1: Ngày 21/12/2014 (Chủ nhật).

+ Đợt 2: Ngày 24, 25/12/2014.

Tùy theo tình hình của tổ, Tổ trưởng có thể tổ chức chấm trước thời gian trên.

- Phân công Lãnh đạo phụ trách chấm bài các môn:

+ Thầy Thọ: Toán, Lý, Hóa, Sinh, Công nghệ, Anh.

+ Thầy Minh: Văn, Sử, GDCD, Địa.

- Tổ trưởng (Tổ phó) điều hành chung, đầu buổi nhận bài từ Lãnh đạo phụ trách chấm và cuối buổi thì giao lại. Các tổ có thể phân thành các nhóm chấm bài, mỗi nhóm chấm bài của một khối lớp. Giáo viên có con, em ruột học tại trường thì không được chấm bài khối đó.

- Trước khi nhận bài, các giáo viên phải họp để thống nhất hướng dẫn chấm, lập biên bản (theo mẫu). Nếu có sự thay đổi thì giáo viên ra đề đến tại phòng thầy Bình hoặc thầy Minh để điều chỉnh ngay sau khi họp.

- Giáo viên cần nghiên cứu kỹ hướng dẫn chấm để chấm bài chính xác. Những trường hợp phúc khảo mà dẫn đến thay đổi điểm do chấm không chính xác thì giáo viên chấm bài phải chịu trách nhiệm.

- Nếu chấm nguyên cả tập bài thì giáo viên không cần ký tên trên từng bài, nếu một tập bài có nhiều giáo viên chấm thì ai chấm bài nào phải ký tên trên bài đó. Cần ghi rõ điểm bằng số, bằng chữ trên bài và Tờ ghi điểm của từng tập bài.

- Sau khi chấm xong, tất cả các đề và hướng dẫn chấm được gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo để báo cáo theo qui định.

v      Chú ý:

- Đối với các môn kiểm tra có phần trắc nghiệm: Điểm kiểm tra học kỳ được lấy đến một chữ số thập phân sau khi đã làm tròn số. Ví dụ: 6,25 --> 6,3.

- Đối với các môn kiểm tra 100% tự luận: Điểm kiểm tra học kỳ được cho lẻ đến 0,5 theo nguyên tắc làm tròn tăng. Ví dụ:  6,25 --> 6,5; 6,75 --> 7,0.

9. Quy chế kiểm tra:

- Đối với các môn 100% trắc nghiệm thì học sinh dùng bút chì để tô các ô trên Phiếu trả lời. Đối với các môn có một phần trắc nghiệm thì dùng bút chì để tô các ô đã in sẵn trên giấy thi. Nếu học sinh dùng bút mực để tô các ô trắc nghiệm thì sẽ không được chấm điểm phần trắc nghiệm.

- Nếu học sinh đau ốm hoặc có những lý do đặc biệt không thể kiểm tra học kỳ theo lịch chung được thì phải gửi đơn xin phép cho thầy Minh trước buổi kiểm tra. Những trường hợp này nhà trường tổ chức kiểm tra bù (Thời gian tổ chức chậm nhất là sau 2 ngày tính từ ngày kiểm tra cuối cùng của khối). Nếu vắng không phép thì bị điểm 0.

- Học sinh vi phạm quy chế bị lập biên bản thì điểm học kỳ môn đó bị điểm 0 và  hạnh kiểm học kỳ I xếp loại Yếu, trừ điểm thi đua của lớp.

- Sau khi kiểm tra môn cuối cùng khoảng 2 ngày, kết quả kiểm tra học kỳ sẽ được gửi cho GVCN và công bố trên trang Web của trường (quochocquynhon.edu.vn). Nếu học sinh  thấy thực tế bài làm của mình và điểm kiểm tra vừa công bố quá lệch thì làm đơn xin phúc khảo (Theo mẫu đã phát cho GVCN). Thời gian nhận đơn: trong buổi sáng ngày công bố kết quả. Mỗi học sinh được phúc khảo nhiều nhất 1 môn và không phải nộp lệ phí.

III. XỬ LÝ ĐIỂM VI TÍNH:

1. Cập nhật điểm:

- GVBM ghi các cột điểm còn lại vào Sổ điểm gốc (Tại phòng Giáo vụ).

- Thời gian hoàn thành: Chậm nhất là 17/12/2014.

v      Chú ý:

- Đối với môn Tiếng Anh của lớp 10, 11: GVBM nộp bảng điểm phần kỹ năng nghe và nói của các lớp mình dạy cho thầy Minh (Ghi điểm vào cột HK).

- GVBM cần kiểm tra lại số cột điểm và thực hiện theo đúng quy định (Bảng số cột điểm các môn học, niêm yết tại Phòng Hội đồng).

- GVBM phải thông báo tất cả các điểm hiện có cho học sinh biết để nếu có nhầm lẫn thì điều chỉnh kịp thời.

2. Bộ phận vi tính xử lý điểm:

- Phụ trách chung, xử lý chương trình: Thầy Bình.

- Kiểm tra số cột điểm: Thầy Minh.

- Nhập điểm: Mai, Vi, Nam, Hiếu.

- Chỉnh sửa sai sót do nhập điểm: Thầy Hoàng.

v      Chú ý:

- Thời gian làm việc: Bắt đầu từ 18/12/2014.

- Dùng Sổ điểm gốc để nhập điểm. Cô Mai phân công cụ thể các lớp nhập điểm cho từng cá nhân. Khi nhập điểm phải cẩn thận để đảm bảo chính xác. Nhập các điểm thành phần cho từng khối, xong khối nào thì chuyển dữ liệu ngay cho thầy Bình xử lý rồi mới chuyển qua khối khác.

- Khi phát hiện những trường hợp GVBM thiếu cột điểm thì báo ngay cho thầy Hoàng để yêu cầu giáo viên bổ sung.

3. Kiểm tra và ghi từ Tờ điểm vi tính vào Sổ điểm gốc:

- Đối với GVBM: Khi bộ phận vi tính xử lý điểm xong thì in ra Tờ điểm vi tính cho từng môn theo lớp (Dự kiến sau ngày kiểm tra cuối cùng khoảng 3 ngày). GVBM đối chiếu giữa Tờ điểm vi tính và Sổ điểm gốc:

+ Nếu khớp nhau thì ghi điểm học kỳ và ĐTBm vào Sổ điểm gốc.

+ Nếu có sai sót thì báo lại ngay cho thầy Hoàng (Gạch điểm sai và ghi điểm đúng bằng mực đỏ bên cạnh trên Tờ điểm vi tính). Sau khi thầy Hoàng chỉnh sửa thì mới tiến hành ghi vào Sổ điểm gốc.

- Đối với GVCN: Khi điểm của tất cả các môn đã chính xác thì Bộ phận vi tính in Bảng tổng hợp cho từng lớp. GVCN đối chiếu giữa Bảng điểm tổng hợp và trang Tổng hợp học kỳ trong Sổ điểm gốc:

+ Nếu khớp nhau thì ghi ĐTB, xếp loại học lực học kỳ vào Sổ điểm gốc.

+ Nếu có sai sót thì báo lại ngay cho thầy Hoàng để kiểm tra lại (Khoanh tròn chỗ sai bằng mực đỏ).

v      Chú ý: Ngoài ra tất cả giáo viên phải nhập điểm theo chương trình VEMIS (vào trang Web của trường tải về và làm theo hướng dẫn). Yêu cầu nhập đầy đủ và chính xác. Thời gian hoàn thành: Chậm nhất là 22/12/2014.

IV. XẾP LOẠI HẠNH KIỂM:

- GVCN cần nghiên cứu kỹ các văn bản hướng dẫn và xem xét quá trình phấn đấu của học sinh để xếp loại hạnh kiểm chính xác và đúng quy định.

- Nếu có những học sinh xếp loại Hạnh kiểm Yếu hoặc trường hợp đặc biệt thì GVCN cần trao đổi với cô Thủy (PHT) trước khi đưa ra HĐGD.

- GVCN dự kiến xếp loại, sau khi thông qua HĐGD mới vào Sổ điểm gốc.

v      Chú ý: GVCN phải ghi đầy đủ các cột mục trên Sổ điểm gốc.

LỊCH KIỂM TRA CHUNG

HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2014-2015

1. Khối 12:

Thứ, ngày

Buổi

Môn

Thời gian làm bài

Giờ phát đề

Thứ 5

(18/12/2014)

Chiều

Toán

90 phút

14g00

GDCD

45 phút

16g00

Thứ 6

(19/12/2014)

Chiều

Tiếng Anh

45 phút

14g00

Sinh học

45 phút

15g20

Thứ 7

(20/12/2014)

Chiều

Vật lý

45 phút

14g00

Lịch sử

45 phút

15g20

Thứ 2

(22/12/2014)

Chiều

Ngữ văn

90 phút

14g00

Công nghệ

45 phút

16g00

Thứ 3

(23/12/2014)

Chiều

Hóa học

45 phút

14g00

Địa lý

45 phút

15g20

2. Khối 10, 11:

Thứ, ngày

Buổi

Môn

Thời gian làm bài

Giờ phát đề

Thứ 5

(18/12/2014)

Sáng

Ngữ văn

90 phút

7g00

Công nghệ

45 phút

9g00

Thứ 6

(19/12/2014)

Sáng

Vật lý

45 phút

7g00

Lịch sử

45 phút

8g20

Thứ 7

(20/12/2014)

Sáng

Hóa học

45 phút

7g00

Địa lý

45 phút

8g20

Thứ 2

(22/12/2014)

Sáng

Toán

90 phút

7g00

GDCD

45 phút

9g00

Thứ 3

(23/12/2014)

Sáng

Tiếng Anh

35 phút

7g00

Sinh học

45 phút

8g10

v      Chú ý: Thời gian học sinh có mặt tại phòng thi:

+ Buổi sáng: 6g45

+ Buổi chiều: 13g45.

Yêu cầu tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện nghiêm túc kế hoạch trên. GVCN, GVBM có trách nhiệm phổ biến những nội dung liên quan cho học sinh.


HIỆU TRƯỞNG

Trần Xuân Bình


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

TRƯỜNG TÔIGet the Flash Player to see this player.

Truyền thống

"Yêu nước, hiếu học, kính thầy, mến bạn"

Hỗ trợ trực tuyến

admin@quochocquynhon.edu.vn

Liên kết website

CQ Đảng, Nhà nước
Các trường đại học
Thông tin đại chúng
Website khác

Số lượng truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay:149
mod_vvisit_counterHôm qua708
mod_vvisit_counterTuần này1335
mod_vvisit_counterTuần qua3582
mod_vvisit_counterTháng này15719
mod_vvisit_counterTháng trước17059
mod_vvisit_counterTất cả1070771

Đang truy cập 3
IP 3.235.137.159
,
Ngày